Köpvillkor

Du bekräftar ditt köp genom att godkänna din beställning och betala in  förskott angivet på fakturan. Därmed godkänner du även våra köpvillkor.

Du ansvarar själv för att all den information du anger är korrekt, så gå gärna igenom offert och beställningen en extra gång innan du godkänner den. Customkitchen har inte möjlighet att kontrollera de uppgifter du anger i din förfrågan eller beställning.

Om inga anmärkningar görs innan den skriftliga bekräftelsen ges anses ordern vara godkänd av dig/beställaren i sin helhet. CustomKitchen har rätt att debitera extra för alla ändringar som sker av dig/beställaren efter godkänd order.

Alla varor tillhör Customkitchen tills vi har fått full betalning från dig. I övrigt gäller Konsumentköplagen.

 

 

 

Priser & betalning

Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) inklusive moms om inte annat anges. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Betalningen sker mot faktura. Tillverkningen av skivorna påbörjas när Customkitchen har tagit emot betalning enligt nedan:

Uppmätning och montering av oss: 50-100 % förskottsbetalning av ordersumman.

Kunds inskickade mått: 100 % förskottsbetalning av ordersumman.

Slutfaktura med 10 dagars betalningsvillkor skickas på mail när du genom underskrift har godkänt leverans och montering.

Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en påminnelseavgift om 60 SEK samt löpande dröjsmålsränta med 8 % + referensränta. Därefter ett inkassokrav med en avgift om 180 SEK. Vid fortsatt utebliven betalning lämnas ärendet över till Kronofogden. Vid eventuellt rättsligt förfarande kommer ytterligare kostnader att yrkas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljningsvillkor

Offerter från Customkitchen gäller i 30 dagar från offertens datum, om inte annat anges.

Alla priser baseras på de för Customkitchens gällande anskaffnings- eller tillverkningskostnader på dagen för offert respektive orderbekräftelse. Customkitchen reserverar sig för prisändringar som ligger utanför Customkitchens kontroll. Exempelvis leverantörspriser, frakt- försäkringskostnader eller ändrade valutakurser. Customkitchen förbehåller sig rätten att justera priset enligt nytt pris. Customkitchen är skyldig att omgående underrätta dig/beställaren om prisförändringar.

Om köparen avbeställer eller ändrar i en beställning har Customkitchen rätt att fakturera kostnader för påbörjat arbetet.

Avbeställning och ändring kan endast göras skriftligt via e-post till hej@customkitchen.eu. Vid förändring av material eller väsentlig förändring av kvantitet ska du som kund själv förvissa dig om att du har fått en ny och riktig orderbekräftelse.

Förändring av leveransdatum med mer är 60 dagar räknas som avbeställning.

Allt material tillhör Customkitchen tills vi har fått full betalning från dig.

 

 

 

Måttagning av stenbänkskiva

  • • Vid måttagning ska slutkund alternativt slutkundens representant vara på plats och svara på frågor rörande beställningen som material, kantbehandling, urtag osv.
  • • För måttagning krävs att det finns ett fast underlag i form av stommar eller liknande som mätning kan ske på. Vi kan inte ”mäta i luften”.
  • • Stommarna som bänkskivan vilar på eller är anslut mot (t ex. högskåp) måste vara permanent fästa i väggen och i varandra.
  • Samtliga täcksidor, passbitar och övrigt som påverkar bänkskivornas mått behöver vara monterade eller provisoriska bitar av material i samma tjocklek var monterade för att imitera de bitar som saknas.
  • Stommarna måste stå i våg och vara monterade rakt i framkant då detta påverkar slutliga måtten på skivan. Eventuella ojämnheter får inte överstiga 1 mm/1 meter.
  • • Platsen ska vara belyst, avstädad och förberedd för uppmätning. Stommarna ska vara fria från temporära eller gamla skivor och diskbänkar.
  • • Om bänkskiva i annat material önskas användas tillsammans med stenen måste denna vara monterad när måttagning av stenskivan sker.
  • • Uppgifter som önskat material, kantbehandling, rundning av hörn, urtag och placering av diskhoar, blandare, spishäll och kontakter ska anges vid uppmätningstillfället.
  • • Uppgifter om diskhoar, blandare och spishäll ska anges vid uppmätningstillfället, om inget annat är överenskommet.
  • Uppnås inte punkterna ovan har vi rätt att avstå måttagning och en extra kostnad för måttagning debiteras enligt offert. Mätteknikern instruerar er om de bristande punkterna som måste åtgärdas innan en ny måttagning kan ske.
  • Om slutkund eller slutkundens representant önskar att måttagning ändå ska ske (om detta är möjligt) så ansvarar ni själva för eventuella fel som kan uppstå. I sådant fall krävs förskottsbetalning på 100% innan tillverkningen av stenskivorna påbörjas.
  • Om mätteknikern anser att det kan uppstå komplikationer vid montering på grund av bristande underlag har vi rätt att avstå från monteringstjänsten helt och beställningen betraktas som med endast leverans.
  • • Skåpstommar får inte flyttas eller justeras efter uppmätning. Väggar får inte putsas, spacklas, gipsas eller flyttas efter utförd mätning eftersom det påverkar de slutliga måtten.
  • • Mätteknikern ger instruktioner om och hur eventuella extra stöd kan behöva monteras innan stenskivorna installeras.

Du som slutkund eller din representant ska ange placering av häll, diskho, blandare och övriga tillbehör. Om annat inte överenskommes placeras urtagen för diskho och blandare i skåpet centrum på bredden.

Mättekniker bedömer intransportväg och kan ändra/lägga till skarvar, avgöra om extra hjälp i form av extra personal eller kran behövs vid intransport vilket kan medföra extra kostnader för dig som kund.

Om du väljer att lämna egen mall, mått eller ritning kräver Customkitchen 100 % förskottsbetalning och merkostnader för framtagning av tillverkningsritning tillkommer.

Om ni avstår beställning efter måttagning debiteras ni för måttagning enligt offert.

 

 

 

 

 

Montering av bänkskivor

 • 1. Stommarna får inte ha flyttats om, lossats eller på något sätt ha byggt om efter måttagning är gjord.
 • 2. Diskho/hoar måste finnas på plats vid tidpunkten av montering om dessa ska fästas i stenskivan.
 • 3. Monterings platsen och intransportvägen ska vara belyst, stommarna avstädade och förberedd för montering.
 • 4. Transportvägen från bilen till fastigheten ska vara säker och hinderfri för att bära in skivorna.
 • 5. Stommarna ska vara fria från temporära eller gamla skivor.
 • 6. Där stommar inte stödjer skivan ska extra stöd vara monterade.
 • 7. Kakel eller annat material på vägg får inte vara monterat så att det hindrar montage av stenen.
 • 8. I de fall extra bär/lyfthjälp har överenskommits vid skall detta finnas tillgängligt vid utsatt tid för monteringen.
 • Rådgör med oss eller måtteknikern vid frågor om punkterna ovan. Uppnås inte punkterna ovan vid och monteringen inte kan slutföras måste en ny tid för montering bokas in efter att bristerna är åtgärdade. En extra avgift för montering tillkommer enligt offerten.
 • 9. Vi utför inte el- eller VVS-arbeten, fastsättning av lösa delar som t.ex. blandare, diskmaskinsavstängning, kontakter eller fogning mot befintligt kakel, stänkskydd eller vägg.
 • 10. Underlaget som stenskivorna ska monteras på ska vara plana (tolerans +/-1 mm/1 m) och fria från uppstickande kanter. Ojämnheter som behöver shimsas upp lämnar glipor mellan bänkskiva och t.ex. täcksida och lådfront.
 • 11. Monteringskostnaden är beräknad för 2 man om inget annat anges i offerten. I de fall extra bär/lyfthjälp har överenskommits behöver ni ordna det själva eller beställa av oss för 50% tillägg på monteringskostnaden i offerten. OBS! vi kan endast erbjuda extra bärhjälp i Stockholms län.
 • 12. Du som kund ansvarar för att alla de golv som ligger i anslutning till monterings platsen samt intransportväg är tillräckligt täckta/skyddade. Montörerna montörerna bär skyddsskor under hela monteringsprocessen och bär tunga material och verktygslådor. Vi rekommenderar att använda en tunn träfiber- eller masonitskivor.
 • 13. Du som slutkund eller din representant ska finnas på plats för att godkänna material och montage samt området runt arbetsplatsen (väggar, täcksidor osv.) efter skador. Detta måste inspekteras direkt efter montering/leverans och eventuella fel och defekter anmärkas direkt till montörerna samt dokumenteras skriftligen på stenfirmans överlåtelseintyg. Samtliga brister och ifyllda överlåtelseintyg (med notering om bristerna) måste dokumenteras med fotografi som mailas till din kontaktperson hos Customkitchen.
 • Finns ingen närvarande betraktas material och montering som godkänd.

Vi installerar inte skivor som är beställda utan måttagning av oss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillverkning

Om inte annat anges placeras ho och häll 80 mm från skivans framkant, Ø35 mm hål för blandare som placeras 60 mm från urtagskanten på diskhon.

Sten är ett naturmaterial och sätter viss begränsning på storleken av skivor som kan produceras.

Customkitchen strävar alltid efter att uppfylla dina specifika önskemål men vi kan inte tillverka enligt din beställning om:

 • • Utformningen av skivorna påverkar stenens hållbarhet.
 • • Storleken på stenen gör att den inte går att hantera på ett säkert sätt.
 • • Storleken på råmaterial gör att det inte går att producera.
 • • Storleken på färdiga skivor gör att de inte går att montera
 • • Storleken på skivor gör att maskiner inte kan bearbeta dem.

 

 

 

 

 

Kvalitetsstandard för bänkskivor från Customkitchen

    • • Rätvinklighet +/- 2%
    • • Buktighet +/- 2 mm
    • • Tjocklek +/- 2 mm inom samma leverans. Skivor som möts slipas ihop till samma tjocklek i framkant.
    • • Måttavvikelser på längd +/- 5 mm och bredd +/- 2 mm
    • • Yttolerans vid planlimning av ho eller häll är +/- 2 mm
   • • Skivans överhäng +/- 3 mm (gäller från mätningens utgångspunkt)

 • Färg och texturavvikelser

  Sten är ett naturmaterial som aldrig strikt kan jämföras med uppvisat prov. Naturliga och vanligt förekommande avvikelser måste därför accepteras, exempelvis:

  • • Små luftblåsor är mycket vanliga i bl.a. Carraramarmor. Dessa uppträder ofta som små ljusa prickar, håligheter eller små revor.
  • • Små opolerade prickar eller håligheter som oftast finns i polerad granit. Granitsort och ljussättning påverkar framträdandet av dessa.
  • • Läkta stick som ibland kan uppfattas som sprickor i stenen.
  • • Tydligt framträdande fläckar i finkornig granit som inte överskrider storleken av en femkrona och tydliga fläckar i storkornig granit om upp till 5 cm.
  • • Färgvariationer i samma leverans förutsatt att stenarna har tagits från samma sändning.

  Förutom naturliga variationer måste också fackmannamässigt utförda reparationer accepteras.

  Notera att kvalitets- och hållbarhetsmässiga skillnader i samma stenmaterial kan förekomma mellan olika leveranser från stenbrotten.

   

   

   

 

   • Leveranstid och leveranser

    Den leveranstid som anges är av Customkitchen uppskattad tid för färdigställande av leveransklar order. Det ska endast ses som en riktlinje eftersom allt som produceras är ett hantverk. Vi har dock som ambition att leverera inom den angivna tiden från det att förskottsbetalningen har kommit in på Customkitchens bankkonto.

    Customkitchen underrättar dig som kund om vi befarar någon förändring av leveranstid på hela eller delar av leveransen.

    Leveranstiden kan även ändras p.g.a. omständigheter vilka Customkitchen inte rår över. Customkitchen ansvarar inte för försenad leverans, eller eventuella merkostnader om omständigheterna som leder till att leveransen försenas ligger utom Customkitchens kontroll.

    Eventuella tidsbokningar med hantverkare bör planeras in med hänsyn till att leveransen kan bli fördröjd. Customkitchen ansvarar inte för kostnader vilka uppstår i tredje hand såsom ersättning till hantverkare.

   • Vid beställning av skivor utan montering där leverans av varor sker med externt fraktbolag, avses leverans från vårt lager till mottagarens adress. Lossning sker med bakgavellift och mottagaren ansvarar för framkomlighet till fastigheten. Förflyttning av varan inom fastigheten ingår inte.

    Vid leverans som utförs av Customkitchen levereras materialet till angiven adress och Customkitchen lossar materialet. Vi bär inte in skivorna. Dessa lämnas på anvisad plats där transportbilen stannar, därefter är transporten slutförd.

   • Om leveransen avser unika produkter (d.v.s. produkter som inte ingår i Customkitchen ordinarie sortiment) saknar kunden hävningsrätt om leveransen skulle vara försenad och förseningen beror på orsaker som ligger utanför Customkitchens kontroll.

    Customkitchen förbehåller sig även rätten att senarelägga eventuell bearbetning på egen verkstad med upp till 2 arbetsveckor efter planerad leveransvecka i de fallen:

   • • Customkitchen leveransförutsättningar ändras av dig som kund eller din representant.
   • • Nödvändiga uppgifter och material inte lämnas in 14 arbetsdagar före planerad leveransvecka.
   • • Om förskottsbetalning inte är registrerad har Customkitchen rätt att skjuta upp tillverkningen fram till dess att fullgod betalning registrerats och ny tid i verkstaden kan planeras.

    

  • Leveransvillkor

   (beställning utan montering)

   Vid leverans ska du som kund göra en mottagningskontroll omfattande:

   • • Avstämning av mottaget gods mot följesedel
   • • Kontroll av utifrån synliga skador på godset och dess förpackning.
   • • I övrigt undersöka godset på sätt som är brukligt och i överensstämmelse med Köplagen.

   Eventuella avvikelser i mängd samt konstaterade skador ska anmälas till Customkitchen före lastning. Om varor lastats räknas de som godkända. Reklamation efter lastning godkänns inte.

   Om extern transportör sköter transporten ska eventuella avvikelser rapporteras till transportören och noteras på följesedeln när godset kvitteras, senare reklamation godkänns inte. Finns ingen ansvarig på plats för att skriva på följesedel anses leverans och produkt godkänd.

   Gods som inte kan levereras returneras till avsändaren efter överenskommelse, denna fraktkostnad debiteras beställaren.

  • Returer

   Retur av varor sker endast efter skriftlig överenskommelse och bekostas av dig som kund. Vid retur ska godset levereras till underleverantör i originalförpackning och i samma skick godset hade då det levererades till dig. Om så inte sker krediteras inte godset.

   OBS! Ingen returrätt på redan monterade, måttbeställda eller specifikt till kund tillverkade varor.

 • Reklamationer

  Fel eller brist och eventuella produktfel ska reklameras omgående skriftligen via mej och muntlig till montörerna.

  För att reklamationen ska vara giltig kräver Customkitchen att reklamationen innehåller tydlig uppgift om felet och/eller bristens art samt fotodokumentation vid synliga skador.

  Reklamationer av vara efter montering godkänns inte.

  Sten är ett naturmaterial som aldrig strikt kan jämföras med uppvisat prov. Naturliga och vanligt förekommande avvikelser måste därför accepteras och kan inte leda till reklamation. De vanligaste naturfelen är:

  ”Revormar” är lite öppna sprickor på stenens yta, mest förekommande på marmor.

  ”Klovfel” är olika skiktningar i vanligtvis skiffer där skiffern inte delar sig perfekt i kloven.

  ”Tarolo/taroli” är kristallbildningar som avviker från övrig struktur på stenen. Kan bilda små håligheter eller färgskiftningar. Förekommer oftast på olika typer av marmor från Carraraområdet.

  ”Opolerad” betyder att delar av en polerad sten i visst ljus kan se opolerad ut eller ha fördjupningar i ytan.

  ”Ytvariation” innebär att många stensorter som har en sammansättning av flera olika stenarter får en ytan med varierande karaktär i form av fördjupningar, slipgrad och täthet.

  ”Kristallbildning, fossiler och ådring”. Då sten är ett naturmaterial så förekommer avvikelser i ådring och kristallbildningar vilket kan leda till varierande karaktär på ytor, kanter och utseende.

  Notera att kvalitets- och hållbarhetsmässiga skillnader i samma stenmaterial kan förekomma mellan olika leveranser från stenbrotten.  Dessa avvikelser kan inte leda till reklamation.

  Följande övriga avvikelser är inte reklamationsgrundande:

  • • Mindre ytliga repor på marmor.
  • • Kanter eller ytors rakhet/planhet där kristaller har orsakat avvikelser.
  • • På viss sten förekommer även lättare rostutfällning vilken oftast försvinner med tiden.
  • • Sågade kanter kan ha lättare ”urflisningar” efter sågklingan på kanterna.

   

   

   

   

   

 • Befrielsegrunder (force majeure)

  Skulle Cutomkitchen på grund av omständigheter som kan anses ligga bortom Cutomkitchens kontroll (Force majeure), vara förhindrade att utföra vårt åtagande gentemot dig, utgör inte detta ett åtalsbrott.

   

   

   

   

   

  Ansvarsbegränsning, garanti m.m.

  Samtliga stenskivor omfattas av en garanti på 5 år gällande materialets ursprungliga fel och uppkomna under produktion. Garantin omfattar inte fel som uppstår vid egen förändring av varans funktion eller utseende, eller felaktigt användande. Visar sig levererat gods vara behäftat med fel, för vilket säljaren är ansvarig, är säljaren skyldig att inom skälig tid i sitt val kostnadsfritt ersätta, reparera eller omarbeta det levererade godset.

  Utöver vad som anges i dessa allmänna villkor har Customkitchen inte något ansvar för dröjsmål för fel i godset. Customkitchen har inte någon skyldighet att på grund av dröjsmål samt fel eller brist i varan utge någon ersättning till kunden för utgifter, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust. Denna ansvarsbegränsning gäller dock endast under förutsättning att Customkitchen inte har agerat grovt vårdslöst.

  Customkitchen ansvarar inte för att information från våra leverantörer är korrekt. Du som kund måste själv förvissa dig om att godset uppfyller alla av leverantören angivna förutsättningar samt bedöma material och produkts lämplighet för avsedd användning.

  Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från Customkitchens sida och ska aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att Customkitchens skriftligen medgivit sådan skuld eller sådant fel.

  Customkitchen reserverar sig för felaktigt införd data i offerter och ordererkännanden, i de fall detta sker har kunden efter att ha blivit informerad om felet rätt till att häva beställning om merkostnad uppkommer.