Kvalitetsstandard för bänkskivor från Customkitchen

    • • Rätvinklighet +/- 2%
    • • Buktighet +/- 2 mm
    • • Tjocklek +/- 2 mm inom samma leverans. Skivor som möts slipas ihop till samma tjocklek i framkant.
    • • Måttavvikelser på längd +/- 5 mm och bredd +/- 2 mm
    • • Yttolerans vid planlimning av ho eller häll är +/- 2 mm
   • • Skivans överhäng +/- 3 mm (gäller från mätningens utgångspunkt)