Lucka & dörr

Hos oss på Customkitchen kan du få just det, ett skräddarsytt kök. Vi tillverkar alla luckor, dörrar och lådfronter på beställning enligt de mått du önskar och behöver. På millimetern.

Luckorna sitter på gångjärn och öppnas antingen från sidan eller uppåt. Våra luckor/dörrar har förborrade hål för gångjärn och monteras lika enkelt som de du köper hos IKEA. Hålet för beslag och knoppar måste dock göras på plats. Hålen för gångjärn anpassas efter IKEAs gångjärn Utrusta för Metod köksstomme och Komplement för PAX.

Hängningen på luckan/dörren betyder vilken sida, sett framifrån, luckan/dörren fästes i stommen.

Våra luckor kan förlängas som ett utstick nedtill för grepp i underkant eller upptill för att dölja tomt utrymme mellan lucka och tak. Vi har även högre luckor är det IKEA erbjuder så att ni kan stapla flera stommar ovanpå varandra och använda en hög lucka som täcker båda stommarna för ett enhetligt och stilrent intryck.

Om en lucka/dörr förlängs på höjden sitter hålen för gångjärnen kvar på samma ställe i stommen.

Den maximala höjden på en lucka/dörr är 280 cm.

Gångjärn ingår inte och måste köpas från Ikea.

Tips:

Önskar ni montera ihop flera fronter som en hel? Använd då Ikeas skarvkoppling Art. nr 303.669.17

 

Vi tillverkar även luckor till andra stommar. Då behöver vi de exakta måtten på delarna och anvisningar om hur hål för gångjärn ska borras. Fråga oss gärna om instruktioner kring hur du kan få de rätta måtten.

 

 

 

Lådfront

En lådfront sitter oftast på bänkskåpen och dras ut. Våra lådfronter har förborrade hål för lådsidor och monteras lika enkelt som de du köper hos IKEA. Hålet för handtag och knoppar måste dock göras på plats.

Hålen för lådfronterna anpassas efter IKEAs lådsidor Maximera för Metod köksstommar.

Själva utdragslådan ingår inte och måste köpas från Ikea.

Tips:

Önskar ni montera ihop flera fronter som en hel? Använd då Ikeas kopplingsskena Art. nr. 602.635.88 och för diskmaskin Art. nr. 005.181.92

Vi tillverkar även fronter till andra stommar. Då behöver vi de exakta måtten på delarna och anvisningar om hur hål för lådsida ska borras. Fråga oss gärna om instruktioner kring hur du kan få de rätta måtten.

 

 

 

Täcksida

Det är detaljerna som gör det och täckskivorna är en viktig del av helheten. När alla luckor och lådfronter har kommit på plats är det täckskivorna som gör köket perfekt.

Täcksidorna sitter runt stommen, från framkant av lucka och in till vägg, samt på sidan och bakom en köksö.

För Metod skåp är våra täcksidors bredd beräknade efter att skåp monteras med Ikeas väggskena.

Om väggen eller taket inte är raka rekommenderar vi att du beställer täcksidan i lite större mått så att du kan såga till täcksidorna efter väggens och eller takets kontur och få en utmärkt passform utan glipor.

 

Placering och instruktioner:

 

1. Sidor högskåp

Går från:

 • Golv
 • Underkant stomme (extra sockel behövs då på gaveln)

upp till:

 • Tak
 • Överkant stomme eller om en liggande list används ovanpå stommen, då till överkant den liggande listen

Tänk på att täcksidorna på båda sidor om stommen ska sluta på samma höjd upptill även om det sitter väggskåp på ena sidan.

Om tak, golv eller vägg inte är raka där täcksidan ska monteras rekommenderar vi att beställa de i större mått så att de kan sågas till på plats mot vägg och tak (1.2). Om ni behöver såga täcksidan mot golvet behöver ni täcka den sågade ytan med färg så att inte fukt tränger in. Köp en liten burk snickerifärg på närmaste byggvaruhus i samma färgkod som täcksidan för det.  Om ni redan har monterat upp alla stommar är det enklare att beställa täcksidor i färdiga mått och ni slipper såga något på plats (se monteringssätt nedan). OBS! Vi kan inte tillverka snedskurna täcksidor.

Om täcksidans höjd inte räcker till rekommenderar vi att skarva den i höjd där 2 st luckor möter varandra så att en enhetlig horisontell linje skapas runt skåpet. På insidan skarvas täcksidan bäst i höjd med underkant bänkskiva så att skarven linjerar med bänkskåpens höjd.

 

 

2. Sidor bänkskåp

Börjar från:

 • Golv (måste börja från golv om diskmaskin används längst ut)
 • Underkant stomme (extra sockel behövs då på gaveln)

Går upp till:

 • Bänkskiva

 

Om golv eller vägg inte är rakt där täcksidan ska monteras rekommenderar vi att beställa täcksidorna i större mått så att de kan sågas till på plats (2.2).

Om ni behöver såga täcksidan mot golvet behöver ni täcka den sågade ytan med färg så att inte fukt tränger in. Köp en liten burk snickerifärg på närmaste byggvaruhus i samma färgkod som täcksidan för det. Om ni redan har monterat upp alla stommar är det enklare att beställa täcksidor i färdiga mått och ni slipper såga något på plats (se monteringssätt nedan). OBS! Vi kan inte tillverka snedskurna täcksidor.

 

 

3. Sidor väggskåp eller skåp som monteras ovanpå bänkskiva

Börja från:

 • Underkant stomme
 • Underkant täcksida under stomme
 • Underkant förlängd lucka eller ljusrampslist

Går upp till:

 • Tak
 • Överkant stomme eller om en liggande list/passbit används ovanpå stommen, då till överkant den liggande listen

 

Om tak eller vägg inte är rakt där täcksidan ska monteras rekommenderar vi att beställa täcksidorna i större mått så att de kan sågas till på plats (3.2). Om ni redan har monterat upp alla stommar är det enklare att beställa täcksidor i färdiga mått och ni slipper såga något på plats (se monteringssätt nedan). OBS! Vi kan inte tillverka snedskurna täcksidor.

 

 

4. Under väggskåp

Används för att täcka stommen under.

Om ni har ett hörnskåp (ej vinklat) bör ena täcksidan gå hela vägen in till väggen (4.2). Om ni har ett vinklat hörnskåp så har vi även täcksida i färdig form till den.

Belysning: Vid önskemål kan vi fräsa spår i täcksidorna för Ikeas OMLOPP och STRÖMLINJE belysning. Kanaler för kablar behöver dock göras på plats.

Fläktar: Om ni använder en utdragbar fläkt man ni sätta täcksidor på båda sidor om fläkten. Om ni istället använder en fläkt som inte är utdragbar (infälld) rekommenderar vi att kapa ur ett urtag i täcksidan så att det inte blir ett avbrott framför fläkten.

 

5. Insida vägghörnskåp

Om ni använder ett 80 cm brett vägghörnskåp behöver ni beställa en 40 cm bred täcksida i samma höjd som stommen. Annars kommer stommen att vara öppen i innerhörnet.

Vid förlängda luckor behöver ni även beställa en extra passbit i samma höjd som luckorna för att skapa ett innerhörn som börjar på samma höjd som luckan.

 

 

Montering:

För att täcksidan ska linjera med luckan/lådan i framkant bör den sticka ut 21 mm från stommen. Sticker den ut mer, behöver du såga bort lite av täcksidans bakkant.

Om du sågar med maskin kan det uppstå urflisningar. Undvik detta genom att såga från baksidan av täcksidan.

Vid sågning med handsåg bör du däremot såga från framsidan så att tänderna i sågen hugger in från framsidan av täcksidan. Resultatet blir ett fint snitt utan urflisningar. Använd gärna en fintandad såg. Vill du vara extra noggrann rekommenderar vi att du även tejpar längs med snittet innan du sågar.

Skruva sedan fast täcksidan från insidan av stommen. Tänk på att inte använda för långa skruvar som riskerar att gå igenom täcksidan.

Monteringsmaterial t.ex. som skruv, regel, tejp eller vinklar ingår inte.

 

 

Passbit

Passbitar används för att täcka ett utrymme mellan stomme och vägg eller tak.

6. Anslutning mot vägg

Beställa passbitar i samma höjd som stommen eller i de fall ni har förlängda luckor till väggskåp i luckornas höjd.

Passbitarna ska inte gå ner till golv då sockeln monteras ca 12 cm bakom fronter och passbitar.

 

7. Anslutning mot tak

Kan antingen monteras från lucka/stomme och hela vägen upp till tak men kan också läggas ovanpå skåpen för att skara en inramning. Beställ då 20 cm breda passbitar till det då de inte behöver täcka hela stommen (om ni inte ser stommen uppifrån).

 

8. Innerhörn bänkhörnskåp

Nödvändigt för att skapa ett innerhörn och passbitarna bör minst vara 3-4 cm för att lådor och luckor i hörnet ska gå att öppna. Med bredare passbitar kan ni även justera placeringen på bänkraden (med bredare passbit flyttas bänkraden längre bort från hörnet).

 

9. Anslutning mot täcksida -vägghörnskåp

Används för att täcka igen utrymmet i vinkeln vid vägghörnskåp.

 

Vi rekommenderar att beställa passbitar i minst dubbelt så stor bredd än vad ni egentligen behöver. Detta för att om ni skulle såga fel den första gången så har ni material kvar att göra ett försök till utan att behöva beställa nya delar. Om ni däremot redan har monterat upp alla stommar så är det enklare att beställa passbitar i färdiga mått och ni slipper såga något på plats. OBS! Vi kan inte tillverka snedskurna passbitar.

Om passbitens längd inte räcker till, skarva dem då i linje med där 2 st luckor möter varandra.

Passbitarnas tjocklek är 19 mm och är densamma som på fronter. Detta för att de ska kunna monteras i samma nivå som fronterna. Det monteringssättet kräver lite mer jobb, men är klart värt det med tanke på slutresultatet.

Även över vägg- och högskåp kan en liggande passbit användas för att ge ett inramat utseende.

Monteringsmaterial t.ex. som skruv, regel, tejp eller vinklar ingår inte.

 

Montering:

Mät ut och såga till passbiten på höjden och bredden.

Montera fast en regel eller liknande på passbitens baksida  och fäst den i stommen genom att skruva från insidan av stommen. Passbiten bör sticka ut 21 mm utanför stommen för att linjera med lucka/lådfront. Du kan även först fästa regeln i stommen och sedan limma fast passbiten i den.

 

En bredare passbit i 19 mm tjocklek (samma tjocklek som täcksida) kan användas för att imitera en täcksida när inte en full djup täcksida behöver användas. Exempelvis när stommen inte blir synlig hela vägen in till vägg som t.ex. vid insida av fristående spis eller när stommen är monterad tätt intill en vägg.

Monteringsmaterial t.ex. som skruv, regel, tejp eller vinklar ingår inte.

 

 

 

 

 

Sockel

Sockeln täcker utrymmet mellan golv och köksinredning. Sockeln monteras under bänkskåpen och går ner till golv, den sitter som standard ca 12 cm in från lådfronten, men kan även monteras i framkant.

Sockeln kan även monteras så att den livar med fronterna (samma monteringssätt som för passbitar). Tänk på att arbetsställning försämras om sockeln monteras i framkant. När fötterna inte kan nå in under bänkskåpen måste du luta dig framåt när du arbetar i köket.

Monteringsmaterial t.ex. som skruv, regel, tejp eller vinklar ingår inte.

 

Montering:

Skruva fast IKEAs sockel på baksidan av våran, det underlättar att placera ut klamrarna som knäpps fast mot benen under stommen. Därefter monterar du fast sockeln på samma sätt som du gör med sockeln från IKEA.

Monteringsmaterial t.ex. som skruv, regel, tejp eller vinklar ingår inte.

Tips:

Istället för att sätta ett galler går det att kapa ner sockeln så att ni får en luftspalt mellan sockel och stomme för ventilation till maskiner. Den glipan kommer att synas minimalt då sockeln sitter ca 12 cm in från skåpet.

 

 

 

 

 

Infällda fronter

Fram till någon gång under 20-talet var det infällda fronter för hela slanten. I dag, hundra år senare, hittas många hem i just den stilen.

Om du vill ha infällda luckor används 20 cm breda passbitar som distanslister.  Distanslisterna monteras mellan varje stomme samt över och under bänkskåpen. Tänk på det när ni beställer täcksidor så att de inte blir för korta.

Distanslisterna kan beställas direkt i de mått du behöver eller i bitar som du själv sågar till på plats. Vi rekommenderar att du beställer de liggande distanslisterna i längre bitar och sågar de till de längder du behöver på plats.

 

För att bygga ett Shaker kök behöver ni följande:

 

12. 20 cm breda passbitar som distanslister mellan varje stomme. Dessa ska vara i samma höjd som stommen.

13. 20 cm breda passbitar som liggande distanslister ovanpå bänkskåp (både i fram- och bakkant). Metall stagen som håller ihop stommen behöver flyttas in, försänkas i stommen eller tas bort för att distanslisten ska ligga dikt an mot stommen.

14. Då de liggande distanslisterna monteras ovanpå stommen behöver bänkskåpets täcksida vara högre än standard (minst 2 cm). Tänk på att även täcksidor till vägg- och högskåp behöver vara högre för att täcka den liggande listen ovanpå stommen.

 

15. Liggande distanslist eller takanslutning ovanpå vägg- och högskåp.

16. En extra sockel (8 cm bred) som används som distanslist under bänkskåp. Den liggande listen under skåpen ska inte lika bred som de ovanpå skåpen för att sockeln ska få plats bakom.

 

Vid diskmaskinen behöver den liggande listen under stommarna sågas i ca 45° ca 2-3 mm in från distanslistens framkant för att luckan på diskmaskinen ska gå att öppna. Alternativt kan en separat list fästas i frontens underkant och öppnas då tillsammans med fronten.

Vi rekommenderar också att montera 2 st stående distanslister i bakkant på stommarna runt diskmaskinen så att den står stadigt.

 

Shaker kök utan fronter

 

 

Shaker kök utan fronter och stommar

Montering:

Distanslisterna är vanligtvis bara 20 cm breda och skjuts in mellan varje stomme så att de sticker ut 21 mm framför stommen, då kommer de att linjera med fronterna. De syns endast i framkant och behöver därför inte täcka hela stommens sida. Notera att täcksidorna på sidan av köket och under väggskåp ska ha full bredd.

Distanslisterna monteras mellan varje stomme och skruvas fast från insidan av stommen på samma sätt som en täcksida. Tänk på att förborra så att inte materialet spricker när en horisontal (ovanpå bänkskåp) och vertikal (mellan bänkskåp) distanslist skruvas ihop med varandra.

Monteringsmaterial t.ex. som skruv, regel, tejp eller vinklar ingår inte.

Tips:

Beställ obehandlade distanslister och luckor. Genom att sedan spackla alla skarvar och måla dem på plats får du ett enhetligt och platsbyggt utseende.

 

 

 

Material & färg

Hos oss kan du få exakt den färg du vill ha på ditt kök och garderob. Vill du matcha köket eller garderoben efter gardinerna? Välkommen till Customkitchen!

Vi erbjuder luckor/dörrar i materialen MDF, fanér (valnöt och ek) och FENIX-laminat.

Alla våra delar lackas med samma färg på alla sidor och kanter!

Våra lackade delar lackas i standard färgkoder och i en halvmatt färg (glans 25).

Vi har även många “special” färger som t.ex. Jotun, Becker och F&B. Kolla med oss så att vi har tillgång till just din önskade färg innan en beställning.

Om du önskar en specifik färg behöver skickar du ett färgprov till oss.

Vill du måla själv? Då skickar vi luckorna helt obehandlade eller helt “råa” om ni vill lämna in dem på lackering. 

Om målning för hand:

De obehandlade delarna levereras slipade och är klara för målning med grundfärg. Delarna är täckt med ett speciellt vitt skikt på de ytor som inte är urfrästa eller sågade som gör att det behövs mindre underarbete. Ytor med det vita skiktet behöver endast målas med 1 skikt grundfärg. De frästa eller sågade ytorna (spegeln eller kanterna) behöver först ett tunt skikt med grundfärg som gör att fibrerna i materialet reser sig. När grundfärgen har torkat så behöver fibrerna slipas ner innan det går att måla med nästa skikt grundfärg som då målas på alla ytor (även det vita). Använd sandpapper med kornstorlek 180 för att slipa grundfärg.

När andra skiktet med grundfärg har torkat behövs en lätt mellanslipning och sedan kan ni måla med den slutliga färgen.

Tips:

Lägg på färg med en roller då det är lättare att få ett jämnt skikt med färg och sedan drar ni med en pensel eller moddlare för att få synliga penseldrag.

Rådgör med din lokala färghandlare om vilket appliceringssätt som fungerar bäst med er valda färgtyp.

 

10. Färgmatchning

10.1. Våra lackerade fronter lackas med 2-komponents polyuretanfärg från Sayerlack och AkzoNobel. Om en färg önskas utanför standard skalan (t ex. från Jotun, Becker eller Farrow & Ball) används en spektrometer för att matcha färgen mot tillverkarens katalog eller provbit. Om färgen inte finns i någon katalog måste du skicka oss en målad provbit på minst 5×5 cm med en slät yta och jämnt lager färg.

10.2. Observera att färgkoder endast används som en indikation på nyans/färg och fullständig överensstämmelse med en provbit eller andra färger i samma kod kan inte garanteras på grund av olika faktorer som bl.a. applicerings sätt, färgtillverkare och olika glanstal.


10.3. Vid behov är du välkommen att beställa ett färgprov från oss för att kunna jämföra det med väggarna i rummet eller andra ytor som färgen ska matcha. Priset för varje prov är 200 kr/färg och glanstal.


10.4. Om det inte annat anges, används halvmatt färg med en glansnivå på 25 för våra lackade produkter. Denna glansnivå rekommenderas för snickerier och möbler.

För fanérade produkter används en matt lack med en glansnivå på 5. Detta säkerställer rätt finish och ger det ett naturligt utseende.

 

11. Färg- och Mönster avvikelser för fanér

11.1. Fanér är ett naturligt material och kan uppvisa skiftningar i mönster och färg, även på mindre ytor. Detta beror på materialets naturliga egenskaper och betraktas som en del av dess charm och karaktär.

11.2. Det är viktigt att komma ihåg att en beställd provbit inte kommer att se exakt likadan ut som de slutliga luckorna eller produkterna.


11.3. Genom att göra en beställning av fanérprodukter bekräftar kunden att de är medvetna om att fanér är ett naturmaterial med naturliga variationer. Kunden förstår att dess variationer är närvarande och accepterar dem.

 

Skötsel

För att rengöra fronterna, använd en mjuk mikrofibertrasa fuktad med ljummet vatten. Detta tar enkelt bort det mesta av vardags smuts och fläckar. Undvik att skura hårt då det kan resultera i en mattare fläck på det skurade området.

Om det är svårt att ta bort fläckar, kan du överväga att använda en mild såplösning. Eftertorka med en ren fuktig trasa för att säkerställa att inget medel längre finns på ytan.
Det rekommenderas att först testa medlet på en mindre synlig yta för att säkerställa att det inte uppstår några oönskade reaktioner.

Om det uppstår en lackskada, se till att du omedelbart bättrar på den skadade ytan med snickerifärg för att förhindra eventuell svullnad. En provburk snickerifärger i valfri färgkod finns att köpa på närmaste byggvaruhus eller färghandel.

Om en trälucka skadas, kan mindre skador fyllas med vax just framtaget för detta ändamål.