Befrielsegrunder (force majeure)

Skulle Customkitchen på grund av omständigheter som kan anses ligga bortom Customkitchens kontroll (Force majeure), vara förhindrade att utföra vårt åtagande gentemot dig, utgör inte detta ett åtalsbrott.