7. Reklamationer

7.1. Eventuella fel eller brister, inklusive produktfel, måste reklameras skriftligen via mejl senast inom 10 dagar efter mottagandet.

7.2. Muntliga reklamationer accepteras inte. För att en reklamation ska betraktas som giltig krävs tydlig information om felet eller bristen och dokumenteras med foto.


7.3. Om Customkitchen anses vara ansvariga för felet eller skadan kommer vi att ersätta den defekta varan kostnadsfritt inom skälig tid eller erbjuda en prissänkning i överenskommelse med dig som kund.


7.4. Du har rätt att inte betala det slutliga beloppet endast i den omfattning som motsvarar den bristande produkten fram tills reklamationen är löst.