Reklamationer

Fel eller brist och eventuella produktfel ska reklameras skriftligen via mejl senast inom 10 dagar efter mottagandet. Muntlig reklamation godkänns inte.

För att reklamationen ska vara giltig kräver Customkitchen att reklamationen innehåller tydlig uppgift om felet och/eller bristens art samt fotodokumentation vid synliga skador.

Om Customkitchen visar sig vara ansvarig för felet/skadan är vi skyldig att kostnadsfritt och inom skälig tid, ersätta det levererade godset eller erbjuda en prissänkning.