Reklamationer

Fel eller brist och eventuella produktfel ska reklameras skriftligen, via mejl eller post, senast inom 8 dagar efter mottagandet. Muntlig reklamation godkänns inte.

För att reklamationen ska vara giltig kräver Customkitchen att reklamationen innehåller tydlig uppgift om felet och/eller bristens art samt fotodokumentation vid synliga skador.

Om Customkitchen visar sig vara ansvarig för felet/skadan är vi skyldig att kostnadsfritt och inom skälig tid, ersätta det levererade godset eller erbjuda en prissänkning.