Täcksida

Det är detaljerna som gör det och täckskivorna är en viktig del av helheten. När alla luckor och lådfronter har kommit på plats är det täckskivorna som gör köket perfekt.

Täcksidorna sitter runt stommen, från framkant av lucka och in till vägg, samt på sidan och bakom en köksö.

För Metod skåp är våra täcksidors bredd beräknade efter att skåp monteras med Ikeas väggskena.

Om väggen eller taket inte är raka rekommenderar vi att du beställer täcksidan i lite större mått så att du kan såga till täcksidorna efter väggens och eller takets kontur och få en utmärkt passform utan glipor.

 

Placering och instruktioner:

 

1. Sidor högskåp

Börjar från:

 • Golv
 • Underkant stomme (extra sockel behövs då på gaveln)

Går upp till:

 • Tak
 • Liggande list ovanpå stomme
 • Luckans/stommens höjd

 

Tänk på att täcksidorna på båda sidor om stommen ska sluta på samma höjd upptill även om det sitter väggskåp på sidan.

Om tak, golv eller vägg inte är raka där täcksidan ska monteras rekommenderar vi att beställa de i större mått så att de kan sågas till på plats mot vägg och tak (1.2). Om ni behöver såga täcksidan mot golvet behöver ni täcka den sågade ytan med färg så att inte fukt tränger in. Köp en liten burk snickerifärg på närmaste byggvaruhus i samma färgkod som täcksidan för det.  Om ni redan har monterat upp alla stommar är det enklare att beställa täcksidor i färdiga mått och ni slipper såga något på plats (se monteringssätt nedan). OBS! Vi kan inte tillverka snedskurna täcksidor.

Om täcksidans höjd inte räcker till rekommenderar vi att skarva den i höjd där 2 st luckor möter varandra så att en enhetlig horisontell linje skapas runt skåpet. På insidan skarvas täcksidan bäst i höjd med underkant bänkskiva så att skarven linjerar med bänkskåpens höjd.

 

 

2. Sidor bänkskåp

Börjar från:

 • Golv (måste börja från golv om diskmaskin används längst ut)
 • Underkant stomme (extra sockel behövs då på gaveln)

Går upp till:

 • Bänkskiva

 

Om golv eller vägg inte är rakt där täcksidan ska monteras rekommenderar vi att beställa täcksidorna i större mått så att de kan sågas till på plats (2.2).

Om ni behöver såga täcksidan mot golvet behöver ni täcka den sågade ytan med färg så att inte fukt tränger in. Köp en liten burk snickerifärg på närmaste byggvaruhus i samma färgkod som täcksidan för det. Om ni redan har monterat upp alla stommar är det enklare att beställa täcksidor i färdiga mått och ni slipper såga något på plats (se monteringssätt nedan). OBS! Vi kan inte tillverka snedskurna täcksidor.

 

 

3. Sidor väggskåp eller skåp som monteras ovanpå bänkskiva

Börja från:

 • Stomme
 • Täcksida under stomme
 • Förlängd lucka eller ljusrampslist

Går upp till:

 • Tak
 • Liggande list ovanpå stomme
 • Luckans/stommens höjd

 

Om tak eller vägg inte är rakt där täcksidan ska monteras rekommenderar vi att beställa täcksidorna i större mått så att de kan sågas till på plats (3.2). Om ni redan har monterat upp alla stommar är det enklare att beställa täcksidor i färdiga mått och ni slipper såga något på plats (se monteringssätt nedan). OBS! Vi kan inte tillverka snedskurna täcksidor.

 

 

4. Under väggskåp

Används för att täcka stommen under.

Om ni har ett hörnskåp (ej vinklat) bör ena täcksidan gå hela vägen in till väggen (4.2). Om ni har ett vinklat hörnskåp så har vi även täcksida i färdig form till den.

Belysning: Vid önskemål kan vi fräsa spår i täcksidorna för Ikeas OMLOPP och STRÖMLINJE belysning. Kanaler för kablar behöver dock göras på plats.

Fläktar: Om ni använder en utdragbar fläkt man ni sätta täcksidor på båda sidor om fläkten. Om ni istället använder en fläkt som inte är utdragbar (infälld) rekommenderar vi att kapa ur ett urtag i täcksidan så att det inte blir ett avbrott framför fläkten.

 

5. Insida vägghörnskåp

Om ni använder ett 80 cm brett vägghörnskåp behöver ni beställa en 40 cm bred täcksida i samma höjd som stommen. Annars kommer stommen att vara öppen i innerhörnet.

Vid förlängda luckor behöver ni även beställa en extra passbit i samma höjd som luckorna för att skapa ett innerhörn som börjar på samma höjd som luckan.

 

 

Monteringssätt

För att täcksidan ska linjera med luckan/lådan i framkant bör den sticka ut 21 mm från stommen. Sticker den ut mer, behöver du såga bort lite av täcksidans bakkant.

Om du sågar med maskin kan det uppstå urflisningar. Undvik detta genom att såga från baksidan av täcksidan.

Vid sågning med handsåg bör du däremot såga från framsidan så att tänderna i sågen hugger in från framsidan av täcksidan. Resultatet blir ett fint snitt utan urflisningar. Använd gärna en fintandad såg. Vill du vara extra noggrann rekommenderar vi att du även tejpar längs med snittet innan du sågar.

Skruva sedan fast täcksidan från insidan av stommen. Tänk på att inte använda för långa skruvar som riskerar att gå igenom täcksidan.

Monteringsmaterial t.ex. som skruv, regel, tejp eller vinklar ingår inte.