Infällda fronter

Fram till någon gång under 20-talet var det infällda fronter för hela slanten. I dag, hundra år senare, hittas många hem i just den stilen.

Om du vill ha infällda luckor används 20 cm breda passbitar som distanslister.  Distanslisterna monteras mellan varje stomme samt över och under bänkskåpen. Tänk på det när ni beställer täcksidor så att de inte blir för korta.

Distanslisterna kan beställas direkt i de mått du behöver eller i bitar som du själv sågar till på plats. Vi rekommenderar att du beställer de liggande distanslisterna i längre bitar och sågar de till de längder du behöver på plats.

 

För att bygga ett Shaker kök behöver ni följande:

 

12. 20 cm breda passbitar som distanslister mellan varje stomme. Dessa ska vara i samma höjd som stommen.

13. 20 cm breda passbitar som liggande distanslister ovanpå bänkskåp (både i fram- och bakkant). Metall stagen som håller ihop stommen behöver flyttas in, försänkas i stommen eller tas bort för att distanslisten ska ligga dikt an mot stommen.

14. Då de liggande distanslisterna monteras ovanpå stommen behöver bänkskåpets täcksida vara högre än standard (minst 2 cm). Tänk på att även täcksidor till vägg- och högskåp behöver vara högre för att täcka den liggande listen ovanpå stommen.

 

15. Liggande distanslist eller takanslutning ovanpå vägg- och högskåp.

16. En extra sockel (8 cm bred) som används som distanslist under bänkskåp. Den liggande listen under skåpen ska inte lika bred som de ovanpå skåpen för att sockeln ska få plats bakom.

 

Vid diskmaskinen behöver den liggande listen under stommarna sågas i ca 45° ca 2-3 mm in från distanslistens framkant för att luckan på diskmaskinen ska gå att öppna. Alternativt kan en separat list fästas i frontens underkant och öppnas då tillsammans med fronten.

Vi rekommenderar också att montera 2 st stående distanslister i bakkant på stommarna runt diskmaskinen så att den står stadigt.

 

Shaker kök utan fronter

 

 

Shaker kök utan fronter och stommar

Monteringssätt:

Distanslisterna är vanligtvis bara 20 cm breda och skjuts in mellan varje stomme så att de sticker ut 21 mm framför stommen, då kommer de att linjera med fronterna. De syns endast i framkant och behöver därför inte täcka hela stommens sida. Notera att täcksidorna på sidan av köket och under väggskåp ska ha full bredd.

Distanslisterna monteras mellan varje stomme och skruvas fast från insidan av stommen på samma sätt som en täcksida. Tänk på att förborra så att inte materialet spricker när en horisontal (ovanpå bänkskåp) och vertikal (mellan bänkskåp) distanslist skruvas ihop med varandra.

Monteringsmaterial t.ex. som skruv, regel, tejp eller vinklar ingår inte.

Tips:

Beställ obehandlade distanslister och luckor. Genom att sedan spackla alla skarvar och måla dem på plats får du ett enhetligt och platsbyggt utseende.