Köp och försäljningsvillkor

Offerter från Customkitchen gäller i 30 dagar från offertens datum, om inte annat anges, se nedan.

Alla priser baseras på de för Customkitchens gällande anskaffnings- eller tillverkningskostnader på dagen för offert respektive orderbekräftelse. Customkitchen reserverar sig för prisändringar som ligger utanför Customkitchens kontroll. Exempelvis leverantörspriser, frakt- försäkringskostnader eller ändrade valutakurser. Customkitchen förbehåller sig rätten att justera priset enligt nytt pris. Customkitchen är skyldig att omgående underrätta dig/beställaren om prisförändringar.

Du bekräftar ditt köp genom att erlägga förskottsbetalning (50%) på din beställning. Därmed godkänner du även våra köpvillkor.

Du ansvarar själv för att all den information du anger är korrekt, så gå gärna igenom beställningen en extra gång innan du godkänner den. Customkitchen har inte möjlighet att kontrollera de uppgifter du anger i din beställning.

Om inga anmärkningar görs innan den skriftliga bekräftelsen ges anses ordern vara godkänd av dig/beställaren i sin helhet.

Om du avbeställer eller ändrar i en beställning har Customkitchen rätt att debitera kostnader för påbörjat arbetet.

Avbeställning kan endast göras skriftligt via e-post till hej@customkitchen.eu eller till din kontaktperson hos oss.

Vid ändring av order ska du som kund själv förvissa dig om att du har fått en ny och riktig orderbekräftelse.

Alla varor tillhör Customkitchen tills vi har fått full betalning från dig. I övrigt gäller Konsumentköplagen.