1. Köp- och Försäljningsvillkor

1.1. Våra offerter är giltiga i 30 dagar från datumet då offerten utfärdades, om inget annat anges.

1.2. Genom att göra en förskottsbetalning godkänner du våra köpvillkor.


1.3. Det är ditt ansvar att säkerställa att all information som du tillhandahåller är korrekt. Vi har inte möjlighet att verifiera informationen i din beställning. Om inga invändningar framförs innan betalning av förskottsbetalning betraktas ordern som godkänd i sin helhet.


1.4. Om du väljer att avbeställa eller göra ändringar i din beställning efter erlagd förskottsbetalning kommer du att debiteras för kostnader för det arbete och material som redan har påbörjats.

Alla ändringar och avbeställning måste ske skriftligen via e-post till info@customkitchen.se eller till din kontaktperson hos oss.

1.5. Alla varor förblir Customkitchens egendom tills full betalning har mottagits.