Leveransvillkor & Transport

Leveranstiden varierar beroende på typ av lucka och leveransort.  Aktuella leveranstider hittar du på Customkitchens hemsida. Om en beställd order ändras räknas leveranstiden om från senaste ändringen. Leveransen kan även påverkas av helgdagar och semestertider.

Först när fraktbolaget har bokat in en tid med beställaren vet vi den exakta leveranstiden. Innan det har vi inte möjlighet att ange det exakta leveransdatumet.

Vi rekommenderar att du bokar hantverkare efter att du har mottagit och kontrollerat leveransen. Customkitchen ansvarar inte för kostnader vilka uppstår i tredje hand såsom ersättning för hantverkare.

Den leveranstid som anges är av Customkitchen uppskattad tid för färdigställande av leveransklar order. Vi har dock som ambition att leverera efter de angivna leveranstiderna från det att förskottsbetalningen har kommit in på Customkitchens bankkonto.

Customkitchen underrättar dig som kund om vi befarar någon förändring av leveranstid på hela eller delar av leveransen.

Leveranstiden kan även ändras p.g.a. omständigheter vilka Customkitchen inte rår över. Customkitchen ansvarar inte för försenad leverans, eller eventuella merkostnader om omständigheterna som leder till att leveransen försenas ligger utom Customkitchens kontroll.

Varorna levereras till den adress (trottoar/gata) som står angiven i beställningen alternativt så nära den adressen som transportören kan komma. Transportören eller Customkitchen bär inte in varorna och forslar inte bort emballage eller fraktpall som varorna levereras på.

Priset på frakten är beroende av produktens eller fraktpallens storlek och vikt samt vart de ska fraktas. Vid svåråtkomliga adresser (öar, trånga passager o. dyl.) kan extra kostnader tillkomma i efterhand.

Vid leverans av varor längre än 240 cm kan fraktbolaget begära lyfthjälp då avlastning  inte kan garanteras med bakgavellyft och palldragare (varorna är packade i mindre paket på pallen och lyfts enkelt av på 2 personer). Finns ingen möjlighet till lyfthjälp kan en kranbil behöva beställas vilket medför extra kostnader till dig som kund.

Vid leverans ska du som kund göra en mottagningskontroll omfattande:

Kontroll av utifrån synliga skador på godset och dess förpackning.

I övrigt undersöka godset på sätt som är brukligt och i överensstämmelse med Köplagen.

Upptäcks en skada ska detta noteras skriftligen på leverantörens/utlämningsställets transportsedel. Konstaterade skador ska fotograferas med och utan emballage och anmälas till Customkitchen via mejl.

Gods som inte kan levereras returneras till avsändaren efter överenskommelse, denna fraktkostnad debiteras beställaren.