Priser och betalning

Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) inklusive moms om inte annat anges. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

På grund av höga startkostnader i tillverkningen har vi på nya ordrar en minimum ordersumma på 8000 kr inkl. moms + frakt.

Priset på frakten är beroende av produktens eller fraktpallens storlek och vikt samt vart de ska fraktas. Vid svåråtkomliga adresser (öar, trånga passager o. dyl.) kan extra kostnader tillkomma i efterhand. Notera att transportören inte bär in varorna!

Betalningen sker mot faktura. Tillverkningen av delarna påbörjas när Customkitchen har tagit emot betalning på 50 % av den totala ordersumman.

Slutfaktura med 14 dagars betalningsvillkor skickas när varorna har skickats från fabrik.

Vi fakturerar digitalt genom e-post. Om du önskar faktura per post tillkommer en avgift på 400 kr + moms/faktura.

Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en påminnelseavgift på 60 SEK samt löpande dröjsmålsränta med 8 % + referensränta. Därefter ett inkassokrav med en avgift på 180 SEK. Vid fortsatt utebliven betalning lämnas ärendet över till Kronofogden. Vid eventuellt rättsligt förfarande kommer ytterligare kostnader att yrkas.