2. Priser och Betalning

2.1. Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms om inget annat anges.

2.2. Alla priser grundas på de aktuella anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna för Customkitchen på det datum då offerten eller orderbekräftelsen utfärdades. Vi förbehåller oss rätten att justera priset om det finns förändringar som ligger utanför vår kontroll, såsom leverantörspriser, fraktkostnader eller valutakurser. Vi kommer att informera dig omedelbart om eventuella sådana prisändringar.


2.3. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella tryckfel i offerter eller övrig prisinformation.


2.4. På grund av höga produktionskostnader gäller en minimiorder på 8000 kr inklusive moms + frakt för nya beställningar.
Detta gäller inte för tilläggsbeställningar där det istället tillkommer en kostnad för färg på 720 kr om beställningen är under 5 m2.


2.5. Fraktkostnaden varierar beroende på beställningens storlek och leveransdestinationen. För adresser som är svåra att nå, till exempel trånga gator, leveranser till öar utan färjetrafik eller andra hinder, kan det tillkomma extra kostnader. Det är av största vikt att du som kund meddelar eventuella svåråtkomliga adress detaljer innan du lägger en slutgiltig beställning. Denna information hjälper oss att noggrant planera och hantera leveransen för att säkerställa en smidig och problemfri process, och för att undvika eventuella oönskade förseningar.


2.6 Produktionen påbörjas när vi har erhållit en förskottsbetalning enligt den specificerade mängden i ordern.

2.7. Faktura för slutlikviden med 14 dagars betalningsvillkor skickas när varorna har skickats från fabriken.

2.8. All fakturering sker digitalt via e-post, men om du vill ha en pappersfaktura tillkommer en avgift på 400 kr.


2.9. Vid försenad eller utebliven betalning av slutfaktura tillkommer påminnelseavgifter på 60 kr samt löpande dröjsmålsränta med 8% +referensränta. Om betalningen fortsätter att utebli, överförs ärendet till Kronofogden, vilket medföra ytterligare kostnader.

Vid eventuellt rättsligt förfarande kommer ytterligare kostnader att yrkas.