Priser och betalning

Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) inklusive moms om inte annat anges. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

På grund av höga startkostnader i tillverkningen har vi på nya ordrar en minimiorderavgift på 5 000 kr inkl. moms + frakt.

Priset på frakten är beroende av produktens eller fraktpallens storlek och vikt samt vart de ska fraktas. Vid svåråtkomliga adresser (öar, trånga passager o. dyl.) kan extra kostnader tillkomma. Notera att transportören inte bär in varorna.

Betalningen sker mot faktura. Tillverkningen av delarna påbörjas när Customkitchen har tagit emot betalning på 50 % av den totala ordersumman.

Slutfaktura med 14 dagars betalningsvillkor skickas när varorna har skickats från fabrik.

Vi fakturerar digitalt genom e-post. Om du önskar faktura per post tillkommer en avgift på 80 kr + moms/faktura.

Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en påminnelseavgift om 60 SEK samt löpande dröjsmålsränta med 8 % + referensränta. Därefter ett inkassokrav med en avgift om 180 SEK. Vid fortsatt utebliven betalning lämnas ärendet över till Kronofogden. Vid eventuellt rättsligt förfarande kommer ytterligare kostnader att yrkas.