Passbit

Passbitar används för att täcka ett utrymme mellan stomme och vägg eller tak.

6. Anslutning mot vägg

Beställa passbitar i samma höjd som stommen eller i de fall ni har förlängda luckor till väggskåp i luckornas höjd.

Passbitarna ska inte gå ner till golv då sockeln monteras ca 12 cm bakom fronter och passbitar.

 

7. Anslutning mot tak

Kan antingen monteras från lucka/stomme och hela vägen upp till tak men kan också läggas ovanpå skåpen för att skara en inramning. Beställ då 20 cm breda passbitar till det då de inte behöver täcka hela stommen (om ni inte ser stommen uppifrån).

 

8. Innerhörn bänkhörnskåp

Nödvändigt för att skapa ett innerhörn och passbitarna bör minst vara 3-4 cm för att lådor och luckor i hörnet ska gå att öppna. Med bredare passbitar kan ni även justera placeringen på bänkraden (med bredare passbit flyttas bänkraden längre bort från hörnet).

 

9. Anslutning mot täcksida -vägghörnskåp

Används för att täcka igen utrymmet i vinkeln vid vägghörnskåp.

 

Vi rekommenderar att beställa passbitar i minst dubbelt så stor bredd än vad ni egentligen behöver. Detta för att om ni skulle såga fel den första gången så har ni material kvar att göra ett försök till utan att behöva beställa nya delar. Om ni däremot redan har monterat upp alla stommar så är det enklare att beställa passbitar i färdiga mått och ni slipper såga något på plats. OBS! Vi kan inte tillverka snedskurna passbitar.

Om passbitens längd inte räcker till, skarva dem då i linje med där 2 st luckor möter varandra.

Passbitarnas tjocklek är 19 mm och är densamma som på fronter. Detta för att de ska kunna monteras i samma nivå som fronterna. Det monteringssättet kräver lite mer jobb, men är klart värt det med tanke på slutresultatet.

Även över vägg- och högskåp kan en liggande passbit användas för att ge ett inramat utseende.

Monteringsmaterial t.ex. som skruv, regel, tejp eller vinklar ingår inte.

 

Monteringssätt

Mät ut och såga till passbiten på höjden och bredden.

Montera fast en regel eller liknande på passbitens baksida  och fäst den i stommen genom att skruva från insidan av stommen. Passbiten bör sticka ut 21 mm utanför stommen för att linjera med lucka/lådfront. Du kan även först fästa regeln i stommen och sedan limma fast passbiten i den.

 

En bredare passbit i 19 mm tjocklek (samma tjocklek som täcksida) kan användas för att imitera en täcksida när inte en full djup täcksida behöver användas. Exempelvis när stommen inte blir synlig hela vägen in till vägg som t.ex. vid insida av fristående spis eller när stommen är monterad tätt intill en vägg.

Monteringsmaterial t.ex. som skruv, regel, tejp eller vinklar ingår inte.