1. Köp- och Försäljningsvillkor

1.1. Våra offerter är giltiga i 30 dagar från datumet då offerten utfärdades, om inget annat anges.

1.2. Genom att göra en förskottsbetalning godkänner du våra köpvillkor.


1.3. Det är ditt ansvar att säkerställa att all information som du tillhandahåller är korrekt. Vi har inte möjlighet att verifiera informationen i din beställning. Om inga invändningar framförs innan betalning av förskottsbetalning betraktas ordern som godkänd i sin helhet.


1.4. Om du väljer att avbeställa eller göra ändringar i din beställning efter erlagd förskottsbetalning kommer du att debiteras för kostnader för det arbete och material som redan har påbörjats.

Alla ändringar och avbeställning måste ske skriftligen via e-post till info@customkitchen.se eller till din kontaktperson hos oss.

1.5. Alla varor förblir Customkitchens egendom tills full betalning har mottagits.

 

2. Priser och Betalning

2.1. Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms om inget annat anges.

2.2. Alla priser grundas på de aktuella anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna för Customkitchen på det datum då offerten eller orderbekräftelsen utfärdades. Vi förbehåller oss rätten att justera priset om det finns förändringar som ligger utanför vår kontroll, såsom leverantörspriser, fraktkostnader eller valutakurser. Vi kommer att informera dig omedelbart om eventuella sådana prisändringar.


2.3. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella tryckfel i offerter eller övrig prisinformation.


2.4. På grund av höga produktionskostnader gäller en minimiorder på 8000 kr inklusive moms + frakt för nya beställningar.
Detta gäller inte för tilläggsbeställningar där det istället tillkommer en kostnad för färg på 720 kr om beställningen är under 5 m2.


2.5. Fraktkostnaden varierar beroende på beställningens storlek och leveransdestinationen. För adresser som är svåra att nå, till exempel trånga gator, leveranser till öar utan färjetrafik eller andra hinder, kan det tillkomma extra kostnader. Det är av största vikt att du som kund meddelar eventuella svåråtkomliga adress detaljer innan du lägger en slutgiltig beställning. Denna information hjälper oss att noggrant planera och hantera leveransen för att säkerställa en smidig och problemfri process, och för att undvika eventuella oönskade förseningar.


2.6 Produktionen påbörjas när vi har erhållit en förskottsbetalning enligt den specificerade mängden i ordern.

2.7. Faktura för slutlikviden med 14 dagars betalningsvillkor skickas när varorna har skickats från fabriken.

2.8. All fakturering sker digitalt via e-post, men om du vill ha en pappersfaktura tillkommer en avgift på 400 kr.


2.9. Vid försenad eller utebliven betalning av slutfaktura tillkommer påminnelseavgifter på 60 kr samt löpande dröjsmålsränta med 8% +referensränta. Om betalningen fortsätter att utebli, överförs ärendet till Kronofogden, vilket medföra ytterligare kostnader.

Vid eventuellt rättsligt förfarande kommer ytterligare kostnader att yrkas.

 

3. Förfrågan och Offert

3.1. Kunden är ansvarig för att tillhandahålla korrekt och fullständigt offertunderlag som:

3.1.1. kökets eller garderobens planering (rätt storlek och placering på stommar samt inredning). Rummets storlek och planlösning som avståndet mellan väggar och takhöjd samt att alla väggar och tak som angränsar till köket och garderoben finns i underlaget;


3.1.2. önskad modell och material på luckor samt eventuella speciallösningar som önskas;


3.1.3. korrekta specifikationer för vitvaror som påverkar måtten för köksluckor eller lådfronter;


3.1.4. leveransadress.


3.2. Om det visar sig att informationen i det tillhandahållna offertunderlaget är felaktig eller ofullständig på något sätt eller om kunden önskar göra ändringar, förbehåller sig Customkitchen rätten att justera offerten enligt den korrekta informationen.


3.3. Customkitchen kan inte hållas ansvarig för en otillfredsställande slutresultat om Kunden inte tillhandahåller viktig information eller ger felaktiga uppgifter i offertunderlaget.
Om du får en offert från oss, se till att noga granska dess innehåll.

 

4. Beställning

4.1. Om du får en offert från oss, se till att noga granska dess innehåll och godkänn offerten skriftligt via mejl.

4.2. Efter ditt godkännande skickar vi en orderbekräftelse och en faktura med förskottsbetalningen (50-100%).


4.3. Tillverkning startar och leveranstid börjar räknas från det att vi har mottagit förskottsbetalningen.

Notera att vi inte påbörjar tillverkningen förrän vi har alla nödvändiga uppgifter om din beställning.

 

5. Leveransvillkor & Transport

5.1. Leveranstiden som anges i vår offert, orderbekräftelse och andra kommunikationsmedel är avsedd som en indikativ tidsram. Vi strävar efter att leverera dina produkter inom den angivna tidsramen, men det är viktigt att förstå att leveranstiden kan påverkas av olika faktorer som tillgänglighet av material, transport förhållanden eller andra omständigheter som Customkitchen inte kan kontrollera. Om det finns förändringar i leveranstiden på grund av sådana omständigheter, kommer vi direkt att informera dig.
Vi tar inte ansvar för försenad leverans eller eventuella extra kostnader på grund av sådana omständigheter.


5.2. Om du önskar att ta emot din vara efter vår initialt angivna leveranstid, måste du informera oss så snart som möjligt. Om varor redan har skickats från vår fabrik och du inte kan ta emot den inom fem arbetsdagar från det att fraktbolaget kontaktar dig, tillkommer en förvaringsavgift på 10% av transportkostnaden per påföljande dag på terminalen.


5.3. Varor som av någon anledning inte kan levereras på grund av orsaker som beror på dig som kund kommer att returneras till oss och de extra kostnader som uppstår kommer att debiteras dig som beställare. Det är därför viktigt att se till att leveransinformationen och mottagningsförhållandena är korrekta samt att du är kontaktbar när fraktbolaget kontaktar dig för att undvika onödiga kostnader.


5.4. Om olika typer av luckmodeller eller material beställs inom samma beställning, kommer leveranstiden för hela ordern att beräknas baserat på den lucka eller det material som har den längsta leveranstiden.


5.5. Om du ändrar din beställning kan detta påverka leveranstiden.


5.6. Om beställningen är ofullständig på något sätt, till exempel om färgen inte har blivit fastställd ännu men tillverkningen har påbörjats, kommer detta att påverka leveranstiden baserat på när vi får de fullständiga uppgifterna och när dessa uppgifter behövs i tillverkningsprocessen.


5.7. Den exakta leveranstiden bekräftas först när fraktbolaget har bokat en tid med dig.


5.8. Observera att det är ditt ansvar att boka hantverkare först efter att du har mottagit och kontrollerat leveransen. Vi ansvarar inte för kostnader som uppstår på grund av kostnader till tredje part såsom ersättning för hantverkare.


5.9. Varorna levereras till den adress (till trottoar/gata) som anges i din beställning eller så nära den som transportören kan komma.


5.10. För adresser som är svåra att nå, till exempel trånga gator, leveranser till öar utan färjetrafik eller andra hinder, kan det tillkomma extra kostnader. Det är av största vikt att du som kund meddelar eventuella svåråtkomliga adressdetaljer innan du lägger en slutgiltig beställning. Denna information hjälper oss att noggrant planera och hantera leveransen för att säkerställa en smidig och problemfri process, och för att undvika eventuella oönskade förseningar.


5.11. Leveransen sker på en pall där delarna är förpackade i paket som placerats på pallen. Vi försöker att packa alla paket så att de kan bäras av en (1) person. För större delar, som till exempel täcksidor eller högre dörrar, kan det dock vara nödvändigt att ha minst två personer tillgängliga för att hantera paketen. Vi rekommenderar att ni planerar för detta vid mottagandet av leveransen.


5.12. Vid leverans av längre varor än 240 cm kan kunden i vissa fall behöva bistå med lyfthjälp/avlastning, och om ingen sådan möjlighet finns kan en kranbil krävas, vilket medför extra kostnader för dig som kund.


5.13. Transportören eller Customktichen bär inte in varorna och forslar inte bort emballage eller fraktpall som varorna levereras på. Vid behov måste detta beställas av en extern part.


5.14. Vid beställning av mindre varor såsom provluckor, levereras de inte på en pall och kan skickas till ditt närmaste ombud.


5.15. Du som kund ansvarar för att utföra en noggrann kontroll vid leverans efter synliga skador enligt följande:


5.15.1. Syna fraktpall, paketen på pallen och emballaget efter synliga skador. Upptäcks en skada ska detta direkt noteras skriftligen på leverantörens/utlämningsställets transportsedel då själva varan inuti paketet kan vara skadat.
Om synliga skador finns närvarande och en skriftlig notering om detta görs kan du ta emot leveransen och senare inspektera om det finns skador på varorna.
Om synliga skador finns närvarande och ingen skriftlig notering om detta görs har godset godkänts i befintligt skick och inga möjligheter till reklamationer finns.


5.15.2. Upptäcks skada på paket eller produkt när de sedan packas av pallen måste sådan skada fotograferas direkt medans paketet fortfarande ligger på pallen.


5.15.3. Upptäcker en skada på produkten när du packar upp den ur paketet och det inte finns några synliga skador på paketet, är det viktigt att omedelbart ta bilder av skadan medan produkten fortfarande är i sitt paket.


5.16. Konstaterade skador direkt anmälas till Customkitchen via mejl där du skicka bilder och en kort beskrivning. Observera att reklamationer som inte följer instruktionerna ovan inte kommer att godkännas.

 

6. Returer

6.1. Observera att det inte finns någon returrätt för, måttbeställda eller specifikt för dig tillverkade varor.

 

7. Reklamationer

7.1. Eventuella fel eller brister, inklusive produktfel, måste reklameras skriftligen via mejl senast inom 10 dagar efter mottagandet.

7.2. Muntliga reklamationer accepteras inte. För att en reklamation ska betraktas som giltig krävs tydlig information om felet eller bristen och dokumenteras med foto.


7.3. Om Customkitchen anses vara ansvariga för felet eller skadan kommer vi att ersätta den defekta varan kostnadsfritt inom skälig tid eller erbjuda en prissänkning i överenskommelse med dig som kund.


7.4. Du har rätt att inte betala det slutliga beloppet endast i den omfattning som motsvarar den bristande produkten fram tills reklamationen är löst.

 

8. Ansvarsbegränsning och Garanti

8.1. Våra luckor omfattas av en 2-årig garanti gällande materialets ursprungliga fel som uppstår under produktionen.

8.2. När en brist uppstår genomför Customkitchen en utvärdering och beslutar om garantin gäller i det specifika fallet. Om bristen omfattas av garantin överenskommer Customkitchen och köparen om den bristfälliga produkter antingen repareras, ersättas eller ersättas med ett ekonomiskt värde.


8.3. Garantin omfattar inte följande:


8.3.1. fel som uppstår vid ändringar av varans funktion eller utseende eller vid felaktig användning;


8.3.2. normalt slitage, inklusive normal förändring av färg över tid;


8.3.3. skador orsakade av yttre krafter (inklusive slag, drag, vattenskador, brandskador osv.);


8.3.4. skador som uppstår på grund av brott mot skötselanvisningar, inklusive användning av olämpliga underhållsprodukter och/eller otillräckliga rumsförhållanden;


8.3.5. problem relaterade till icke-standardiserade produkter (till exempel problem med kundens egna speciallösningar; väsentliga förändringar av standardmått på lådor och/eller dörrar; problem orsakade av förändringar i antal och/eller placering av gångjärnshål).


8.4. Utöver vad som anges i dessa allmänna villkor har Customkitchen inte något ansvar för dröjsmål på grund av fel i godset. Customkitchen har således inte någon skyldighet att på grund av dröjsmål samt fel eller brist i varan utge någon ersättning till Kunden för utgifter, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust. Denna ansvarsbegränsning gäller dock endast under förutsättning att Customkitchen inte har agerat grovt vårdslöst.


8.5. Customkitchens säljare lämnar gärna råd med utgångspunkt i den kunskap och information de har om det aktuella materialet och dess användningsområde. Dock utgör rådgivningen i sig ingen garanti. Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive material och produkt medför att du som kund själv noggrant bedömer material och produkts lämplighet för avsedd användning.


8.6. Kompensation för reklamationer ska betraktas som en goodwill-åtgärd och får inte tolkas som ett erkännande av fel eller skuld, om inte Customkitchen uttryckligen erkänner sådan skuld eller fel skriftligen.

 

9. Befrielsegrunder (force majeure)

9.1. Skulle Customkitchen på grund av omständigheter som anges ligga bortom Customkitchens kontroll (Force majeure), vara förhindrade att utföra vårt åtagande gentemot dig, utgör inte detta ett avtalsbrott.

 

10. Färgmatchning och avvikelser

10.1. Våra lackerade fronter lackas med 2-komponents polyuretanfärg från Sayerlack eller AkzoNobel. Om en färg önskas utanför standard skalan (t ex. från Jotun, Becker eller Farrow & Ball) används en spektrometer för att matcha färgen mot tillverkarens katalog eller provbit. Om färgen inte finns i någon katalog vi innehar, måste du skicka oss en provbit på minst 5×5 cm med en slät yta och jämnt lager färg.
Vi rekommenderar att du först kontaktar oss för att verifiera tillgängligheten av den önskade färgen.


10.2. Observera att färgkoder endast används som en indikation på nyans/färg och fullständig överensstämmelse med en provbit eller andra färger i samma kod kan inte garanteras på grund av olika faktorer som bl.a. applicerings sätt, färgtillverkare och olika glanstal.


10.3. Vid behov är du välkommen att beställa ett färgprov från oss för att kunna jämföra det med väggarna i rummet eller andra ytor som färgen ska matcha. Priset för varje prov är 250 kr/färg och glanstal.


10.4. Om det inte annat anges, används halvmatt färg med en glansnivå på 25 för våra lackade produkter. Denna glansnivå rekommenderas för snickerier och möbler. För fanérade produkter används en matt lack med en glansnivå på 5. Detta säkerställer rätt finish och ger det ett naturligt utseende.

10.5 De tillgängliga glanstalen vi erbjuder är 5, 10, 25 och 35. Om du önskar ett annat glanstal än vår standard måste du försäkra dig om att det önskade glanstalet är specificerat i din beställning..

11. Färg- och Mönster avvikelser för fanér

11.1. Fanér är ett naturligt material och kan uppvisa skiftningar i mönster och färg, även på mindre ytor. Detta beror på materialets naturliga egenskaper och betraktas som en del av dess charm och karaktär.

11.2. Det är viktigt att komma ihåg att en beställd provbit inte kommer att se exakt likadan ut som de slutliga produkterna.


11.3. Genom att göra en beställning av fanérprodukter bekräftar kunden att de är medvetna om att fanér är ett naturmaterial med naturliga variationer. Kunden förstår att dess variationer är närvarande och accepterar dem.