Köp och försäljningsvillkor

Offerter från Customkitchen gäller i 30 dagar från offertens datum, om inte annat anges, se nedan.

Alla priser baseras på de för Customkitchens gällande anskaffnings- eller tillverkningskostnader på dagen för offert respektive orderbekräftelse. Customkitchen reserverar sig för prisändringar som ligger utanför Customkitchens kontroll. Exempelvis leverantörspriser, frakt- försäkringskostnader eller ändrade valutakurser. Customkitchen förbehåller sig rätten att justera priset enligt nytt pris. Customkitchen är skyldig att omgående underrätta dig/beställaren om prisförändringar.

Du bekräftar ditt köp genom att erlägga förskottsbetalning (50%) på din beställning. Därmed godkänner du även våra köpvillkor.

Du ansvarar själv för att all den information du anger är korrekt, så gå gärna igenom beställningen en extra gång innan du godkänner den. Customkitchen har inte möjlighet att kontrollera de uppgifter du anger i din beställning.

Om inga anmärkningar görs innan den skriftliga bekräftelsen ges anses ordern vara godkänd av dig/beställaren i sin helhet.

Om du avbeställer eller ändrar i en beställning har Customkitchen rätt att debitera kostnader för påbörjat arbetet.

Avbeställning kan endast göras skriftligt via e-post till hej@customkitchen.eu eller till din kontaktperson hos oss.

Vid ändring av order ska du som kund själv förvissa dig om att du har fått en ny och riktig orderbekräftelse.

Alla varor tillhör Customkitchen tills vi har fått full betalning från dig. I övrigt gäller Konsumentköplagen.

 

Priser och betalning

Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) inklusive moms om inte annat anges. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

På grund av höga startkostnader i tillverkningen har vi på nya ordrar en minimum ordersumma på 8000 kr inkl. moms + frakt.

Priset på frakten är beroende av produktens eller fraktpallens storlek och vikt samt vart de ska fraktas. Vid svåråtkomliga adresser (öar, trånga passager o. dyl.) kan extra kostnader tillkomma i efterhand. Notera att transportören inte bär in varorna!

Betalningen sker mot faktura. Tillverkningen av delarna påbörjas när Customkitchen har tagit emot betalning på 50 % av den totala ordersumman.

Slutfaktura med 14 dagars betalningsvillkor skickas när varorna har skickats från fabrik.

Vi fakturerar digitalt genom e-post. Om du önskar faktura per post tillkommer en avgift på 400 kr + moms/faktura.

Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en påminnelseavgift på 60 SEK samt löpande dröjsmålsränta med 8 % + referensränta. Därefter ett inkassokrav med en avgift på 180 SEK. Vid fortsatt utebliven betalning lämnas ärendet över till Kronofogden. Vid eventuellt rättsligt förfarande kommer ytterligare kostnader att yrkas.

 

Beställning

Online: I vårt online-system på hemsidan lägger du till alla de delar du behöver och skickar in beställningen. Vi tar emot och kontrollerar beställningen och återkommer till dig med order och förskottsbetalning på 50 % av den totala ordersumman.

 

 

Förfrågan: Du som får en offert från oss behöver noggrant kontrollera delarna i offerten. Eventuella ändringar ska ske skriftligen.

Efter ditt godkännande skickar vi en orderbekräftelse och faktura på förskottsbetalningen 50 % av den totala ordersumman.

Efter mottagen förskottsbetalning påbörjas tillverkningen och leveranstiden börjar räknas.

Notera att vi inte påbörjar tillverkningen av delar förrän vi har fått in kompletta uppgifter om beställningen, exempelvis antal delar, exakta mått och färg.

 

 

Leveransvillkor & Transport

Leveranstiden varierar beroende på typ av lucka och leveransort.  Aktuella leveranstider hittar du på Customkitchens hemsida. Om en beställd order ändras räknas leveranstiden om från senaste ändringen. Leveransen kan även påverkas av helgdagar och semestertider.

Först när fraktbolaget har bokat in en tid med beställaren vet vi den exakta leveranstiden. Innan det har vi inte möjlighet att ange det exakta leveransdatumet.

Vi rekommenderar att du bokar hantverkare efter att du har mottagit och kontrollerat leveransen. Customkitchen ansvarar inte för kostnader vilka uppstår i tredje hand såsom ersättning för hantverkare.

Den leveranstid som anges är av Customkitchen uppskattad tid för färdigställande av leveransklar order. Vi har dock som ambition att leverera efter de angivna leveranstiderna från det att förskottsbetalningen har kommit in på Customkitchens bankkonto.

Customkitchen underrättar dig som kund om vi befarar någon förändring av leveranstid på hela eller delar av leveransen.

Leveranstiden kan även ändras p.g.a. omständigheter vilka Customkitchen inte rår över. Customkitchen ansvarar inte för försenad leverans, eller eventuella merkostnader om omständigheterna som leder till att leveransen försenas ligger utom Customkitchens kontroll.

Varorna levereras till den adress (trottoar/gata) som står angiven i beställningen alternativt så nära den adressen som transportören kan komma. Transportören eller Customkitchen bär inte in varorna och forslar inte bort emballage eller fraktpall som varorna levereras på.

Priset på frakten är beroende av produktens eller fraktpallens storlek och vikt samt vart de ska fraktas. Vid svåråtkomliga adresser (öar, trånga passager o. dyl.) kan extra kostnader tillkomma i efterhand.

Vid leverans av varor längre än 240 cm kan fraktbolaget begära lyfthjälp då avlastning  inte kan garanteras med bakgavellyft och palldragare (varorna är packade i mindre paket på pallen och lyfts enkelt av på 2 personer). Finns ingen möjlighet till lyfthjälp kan en kranbil behöva beställas vilket medför extra kostnader till dig som kund.

Vid leverans ska du som kund göra en mottagningskontroll omfattande:

Kontroll av utifrån synliga skador på godset och dess förpackning.

I övrigt undersöka godset på sätt som är brukligt och i överensstämmelse med Köplagen.

Upptäcks en skada ska detta noteras skriftligen på leverantörens/utlämningsställets transportsedel. Konstaterade skador ska fotograferas med och utan emballage och anmälas till Customkitchen via mejl.

Gods som inte kan levereras returneras till avsändaren efter överenskommelse, denna fraktkostnad debiteras beställaren.

 

Returer

Retur av varor sker endast efter skriftlig överenskommelse och bekostas av dig som kund. Vid retur ska godset levereras till underleverantör i originalförpackning och i samma skick godset hade då det levererades till dig. Om så inte sker krediteras inte godset.

OBS! Ingen returrätt på redan monterade, måttbeställda eller specifikt till kund tillverkade varor.

 

Reklamationer

Fel eller brist och eventuella produktfel ska reklameras skriftligen via mejl senast inom 10 dagar efter mottagandet. Muntlig reklamation godkänns inte.

För att reklamationen ska vara giltig kräver Customkitchen att reklamationen innehåller tydlig uppgift om felet och/eller bristens art samt fotodokumentation vid synliga skador.

Om Customkitchen visar sig vara ansvarig för felet/skadan är vi skyldig att kostnadsfritt och inom skälig tid, ersätta det levererade godset eller erbjuda en prissänkning.

 

Ansvarsbegränsning, garanti m.m.

Luckor omfattas av en garanti på 2 år gällande materialets ursprungliga fel och uppkomna under produktion. Garantin omfattar inte fel som uppstår vid egen förändring av varans funktion eller utseende, eller felaktigt användande.

Utöver vad som anges i dessa allmänna villkor har Customkitchen inte något ansvar för dröjsmål för fel i godset. Customkitchen har således inte någon skyldighet att på grund av dröjsmål samt fel eller brist i varan utge någon ersättning till Kunden för utgifter, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust. Denna ansvarsbegränsning gäller dock endast under förutsättning att Customkitchen inte har agerat grovt vårdslöst.

Customkitchens säljare lämnar gärna råd med utgångspunkt i den kunskap och information de har om det aktuella materialet och dess användningsområde. Dock utgör rådgivningen i sig ingen garanti.  Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive material och produkt medför att du som kund själv noggrant ska bedöma material och produkts lämplighet för avsedd användning.

Customkitchen ansvarar inte för den slutliga funktionen i köket.

Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från Customkitchens sida och skall aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att Customkitchens skriftligen medgivit sådan skuld eller sådant fel.

 

Befrielsegrunder (force majeure)

Skulle Customkitchen på grund av omständigheter som kan anses ligga bortom Customkitchens kontroll (Force majeure), vara förhindrade att utföra vårt åtagande gentemot dig, utgör inte detta ett åtalsbrott.

 

 

Färger och glans

Vid lackering använder vi industriell 2-komp polyurethanfärg från Sayerlack och AkzoNobel. Om en färg önskas utanför standard skalan (t ex. från Jotun, Becker eller Farrow & Ball) används en spektrometer för att läsa av färgen från färgtillverkarens katalog. Om den önskade färgen inte finns i någon katalog behöver vi få en uppmålad provbit på minst 5×5 cm skickad till oss. Det är viktigt att den målade provbiten har en jämn yta utan penseldrag eller ojämnheter samt är täckt med ett jämt lager färg.

Om inget annat anges lackas delarna i halvmatt (glas 25) vilket är rekommenderat för snickerier/möbler.

Viktigt att tänka på är färgkoder används endast som en indikation till nyans och 100% matchning inte kan garanteras mot provbit eller mot andra färger i samma färgkod. Olika glanstal påverkar även färgens nyan, därför är det viktigt att ha det i åtanke när ni vill att snickerierna i rummet ska matcha med t ex. en vägg som oftast är målad med en matt färg. Se bild nedan på samma färgkod i olika glanstal.