Måttagning av stenbänkskiva

  • • Vid måttagning ska slutkund alternativt slutkundens representant vara på plats och svara på frågor rörande beställningen som material, kantbehandling, urtag osv.
  • • För måttagning krävs att det finns ett fast underlag i form av stommar eller liknande som mätning kan ske på. Vi kan inte ”mäta i luften”.
  • • Stommarna som bänkskivan vilar på eller är anslut mot (t ex. högskåp) måste vara permanent fästa i väggen och i varandra.
  • Samtliga täcksidor som påverkar bänkskivornas mått behöver vara monterade eller provisoriska bitar av material i samma tjocklek som täcksidorna var monterade för att imitera täcksidorna.
  • Stommarna måste stå i våg och vara monterade rakt i framkant då detta påverkar slutliga måtten på skivan. Eventuella ojämnheter får inte överstiga 5 mm/5 meter.
  • • Platsen ska vara belyst, avstädad och förberedd för uppmätning. Stommarna ska vara fria från temporära eller gamla skivor och diskbänkar.
  • • Om bänkskiva i annat material önskas användas tillsammans med stenen måste denna vara monterad när måttagning av stenskivan sker.
  • Uppnås inte punkterna ovan har vi rätt att avstå måttagning och en extra kostnad för måttagning debiteras enligt offert. Mätteknikern instruerar er om de bristande punkterna som måste åtgärdas innan en ny måttagning kan ske.
  • Om slutkund eller slutkundens representant önskar att måttagning ändå ska ske (om detta är möjligt) så ansvarar ni själva för eventuella fel som kan uppstå. I sådant fall krävs förskottsbetalning på 100% innan tillverkningen av stenskivorna påbörjas.
  • Om mätteknikern anser att det kan uppstå komplikationer vid montering på grund av bristande underlag har vi rätt att avstå från monteringstjänsten helt och beställningen betraktas som med endast leverans.
  • • Skåpstommar får inte flyttas eller justeras efter uppmätning. Väggar får inte putsas, spacklas, gipsas eller flyttas efter utförd mätning eftersom det påverkar de slutliga måtten.
  • • Uppgifter som önskat material, kantbehandling, rundning av hörn, urtag och placering av diskhoar, blandare, spishäll och kontakter ska anges vid uppmätningstillfället. Senare tillägg och ändringar kan inte garanteras.
  • • Uppgifter om diskhoar, blandare och spishäll ska anges vid uppmätningstillfället, om inget annat är överenskommet.
  • • Mätteknikern ger instruktioner om och hur eventuella extra stöd kan behöva monteras innan stenskivorna installeras.

Du som slutkund eller din representant ska ange placering av häll, diskho, blandare och övriga tillbehör. Om annat inte överenskommes placeras urtagen för diskho och blandare i skåpsbreddens centrum.

Mättekniker bedömer intransportväg och kan ändra/lägga till skarvar, avgöra om extra hjälp i form av extra personal eller kran behövs vid intransport vilket kan medföra extra kostnader för dig som kund.

Om du väljer att lämna egen mall, mått eller ritning kräver Customkitchen 100 % förskottsbetalning. Merkostnader för framtagning av tillverkningsritning kan tillkomma.

Om ni avstår beställning efter måttagning debiteras ni för måttagning enligt offert.