Måttagning av stenbänkskiva

  • • För uppmätning krävs att det finns ett fast underlag i form av stommar eller liknande som mätning kan ske på. Vi kan inte ”mäta i luften”.
  • • Stommarna måste vara permanent fästa i väggen och i varandra.
  • • Platsen ska vara belyst, avstädad och förberedd för uppmätning.
  • • Stommarna ska vara fria från temporära eller gamla skivor och diskbänkar.
  • • Underlaget som stenskivorna ska monteras på ska vara plana och fria från uppstickande kanter. Tolerans +/-2 mm på hela ytan.
  • • Om bänkskiva i annat material önskas användas tillsammans med stenen måste denna vara monterad när uppmätning för stenskivan sker.
  • • Skåpstommar får inte flyttas eller justeras efter uppmätning. Väggar får inte putsas, spacklas, gipsas eller flyttas efter utförd mätning eftersom det påverkar de slutliga måtten.
  • • Uppgifter som önskat material, kantbehandling, rundning av hörn, urtag och placering av diskhoar, blandare, spishäll och kontakter ska anges vid uppmätningstillfället. Senare tillägg och ändringar kan inte garanteras.
  • • Uppgifter om diskhoar, blandare och spishäll ska anges vid uppmätningstillfället, om inget annat är överenskommet
  • • Mätteknikern ger instruktioner om och hur eventuella extra stöd kan behöva monteras.
  • • Vid uppmätning ska slutkund alternativt slutkundens representant vara på plats och svara på eventuella frågor.

Du som slutkund eller din representant ska exakt kunna ange placering av häll, vask, blandare och övriga tillbehör. Dessa placeras centrerade i skåpets i bredd, om inte annat anges.

Mättekniker bedömer intransportväg och kan ändra/lägga till skarvar, alternativt avgöra om extra hjälp i form av extra personal eller kran behövs vid intransport. Det kan medföra extra kostnader och måste godkännas av dig eller din representant.

Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda har CustomKitchen rätt att avbryta arbetet. Eventuella merkostnader debiteras dig som kund.

Om du väljer att lämna egen mall, mått eller ritning kräver Customkitchen 100 % förskottsbetalning. Merkostnader för framtagning av tillverkningsritning kan tillkomma.