• Leveransvillkor

   (beställning utan montering)

   Vid leverans ska du som kund göra en mottagningskontroll omfattande:

   • • Avstämning av mottaget gods mot följesedel
   • • Kontroll av utifrån synliga skador på godset och dess förpackning.
   • • I övrigt undersöka godset på sätt som är brukligt och i överensstämmelse med Köplagen.

   Eventuella avvikelser i mängd samt konstaterade skador ska anmälas till Customkitchen före lastning. Om varor lastats räknas de som godkända. Reklamation efter lastning godkänns inte.

   Om extern transportör sköter transporten ska eventuella avvikelser rapporteras till transportören och noteras på följesedeln när godset kvitteras, senare reklamation godkänns inte. Finns ingen ansvarig på plats för att skriva på följesedel anses leverans och produkt godkänd.

   Gods som inte kan levereras returneras till avsändaren efter överenskommelse, denna fraktkostnad debiteras beställaren.