• Färg och texturavvikelser

  Sten är ett naturmaterial som aldrig strikt kan jämföras med uppvisat prov. Naturliga och vanligt förekommande avvikelser måste därför accepteras, exempelvis:

  • • Små luftblåsor är mycket vanliga i bl.a. Carraramarmor. Dessa uppträder ofta som små ljusa prickar, håligheter eller små revor.
  • • Små opolerade prickar eller håligheter som oftast finns i polerad granit. Granitsort och ljussättning påverkar framträdandet av dessa.
  • • Läkta stick som ibland kan uppfattas som sprickor i stenen.
  • • Tydligt framträdande fläckar i finkornig granit som inte överskrider storleken av en femkrona och tydliga fläckar i storkornig granit om upp till 5 cm.
  • • Färgvariationer i samma leverans förutsatt att stenarna har tagits från samma sändning.

  Förutom naturliga variationer måste också fackmannamässigt utförda reparationer accepteras.

  Notera att kvalitets- och hållbarhetsmässiga skillnader i samma stenmaterial kan förekomma mellan olika leveranser från stenbrotten.