• Reklamationer

  Fel eller brist och eventuella produktfel ska reklameras omgående skriftligen via mej och muntlig till montörerna.

  För att reklamationen ska vara giltig kräver CustomKitchen att reklamationen innehåller tydlig uppgift om felet och/eller bristens art samt fotodokumentation vid synliga skador.

  Reklamationer av vara efter montering godkänns inte.

  Sten är ett naturmaterial som aldrig strikt kan jämföras med uppvisat prov. Naturliga och vanligt förekommande avvikelser måste därför accepteras och kan inte leda till reklamation. De vanligaste naturfelen är:

  ”Revormar” är lite öppna sprickor på stenens yta, mest förekommande på marmor.

  ”Klovfel” är olika skiktningar i vanligtvis skiffer där skiffern inte delar sig perfekt i kloven.

  ”Tarolo/taroli” är kristallbildningar som avviker från övrig struktur på stenen. Kan bilda små håligheter eller färgskiftningar. Förekommer oftast på olika typer av marmor från Carraraområdet.

  ”Opolerad” betyder att delar av en polerad sten i visst ljus kan se opolerad ut eller ha fördjupningar i ytan.

  ”Ytvariation” innebär att många stensorter som har en sammansättning av flera olika stenarter får en ytan med varierande karaktär i form av fördjupningar, slipgrad och täthet.

  ”Kristallbildning, fossiler och ådring”. Då sten är ett naturmaterial så förekommer avvikelser i ådring och kristallbildningar vilket kan leda till varierande karaktär på ytor, kanter och utseende.

  Notera att kvalitets- och hållbarhetsmässiga skillnader i samma stenmaterial kan förekomma mellan olika leveranser från stenbrotten.  Dessa avvikelser kan inte leda till reklamation.

  Följande övriga avvikelser är inte reklamationsgrundande:

  • • Mindre ytliga repor på marmor.
  • • Kanter eller ytors rakhet/planhet där kristaller har orsakat avvikelser.
  • • På viss sten förekommer även lättare rostutfällning vilken oftast försvinner med tiden.
  • • Sågade kanter kan ha lättare ”urflisningar” efter sågklingan på kanterna.