Försäljningsvillkor

Offerter från CustomKitchen gäller i 30 dagar från offertens datum, om inte annat anges.

Alla priser baseras på de för CustomKitchens gällande anskaffnings- eller tillverkningskostnader på dagen för offert respektive orderbekräftelse. CustomKitchen reserverar sig för prisändringar som ligger utanför CustomKitchens kontroll. Exempelvis leverantörspriser, frakt- försäkringskostnader eller ändrade valutakurser. CustomKitchen förbehåller sig rätten att justera priset enligt nytt pris. CustomKitchen är skyldig att omgående underrätta dig/beställaren om prisförändringar.

Om köparen avbeställer eller ändrar i en beställning har CustomKitchen rätt att fakturera kostnader för påbörjat arbetet.

Avbeställning och ändring kan endast göras skriftligt via e-post till hej@customkitchen.eu eller till din kontaktperson hos oss. Vid förändring av material eller väsentlig förändring av kvantitet ska du som kund själv förvissa dig om att du har fått en ny och riktig orderbekräftelse.

Förändring av leveransdatum med mer är 60 dagar räknas som avbeställning.

Allt material tillhör CustomKitchen AB tills vi har fått full betalning från dig.