• Befrielsegrunder (force majeure)

    Skulle CutomKitchen på grund av omständigheter som kan anses ligga bortom CutomKitchens kontroll (Force majeure), vara förhindrade att utföra vårt åtagande gentemot dig, utgör inte detta ett åtalsbrott.