Priser & betalning

Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) inklusive moms om inte annat anges. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Betalningen sker mot faktura. Tillverkningen av skivorna påbörjas när CustomKitchen har tagit emot betalning enligt nedan:

Uppmätning och montering av oss: 50-100 % förskottsbetalning av ordersumman.

Kunds inskickade mått: 100 % förskottsbetalning av ordersumman.

Slutfaktura med 10 dagars betalningsvillkor skickas på mail när du genom underskrift har godkänt leverans och montering.

Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en påminnelseavgift om 60 SEK samt löpande dröjsmålsränta med 8 % + referensränta. Därefter ett inkassokrav med en avgift om 180 SEK. Vid fortsatt utebliven betalning lämnas ärendet över till Kronofogden. Vid eventuellt rättsligt förfarande kommer ytterligare kostnader att yrkas.