• Leveranstid och leveranser

  Den leveranstid som anges är av Customkitchen uppskattad tid för färdigställande av leveransklar order. Det ska endast ses som en riktlinje eftersom allt som produceras är ett hantverk. Vi har dock som ambition att leverera inom den angivna tiden från det att förskottsbetalningen har kommit in på Customkitchens bankkonto.

  Customkitchen underrättar dig som kund om vi befarar någon förändring av leveranstid på hela eller delar av leveransen.

  Leveranstiden kan även ändras p.g.a. omständigheter vilka Customkitchen inte rår över. Customkitchen ansvarar inte för försenad leverans, eller eventuella merkostnader om omständigheterna som leder till att leveransen försenas ligger utom Customkitchens kontroll.

  Eventuella tidsbokningar med hantverkare bör planeras in med hänsyn till att leveransen kan bli fördröjd. Customkitchen ansvarar inte för kostnader vilka uppstår i tredje hand såsom ersättning till hantverkare.

 • Vid beställning av skivor utan montering där leverans av varor sker med externt fraktbolag, avses leverans från vårt lager till mottagarens adress. Lossning sker med bakgavellift och mottagaren ansvarar för framkomlighet till fastigheten. Förflyttning av varan inom fastigheten ingår inte.

  Vid leverans som utförs av Customkitchen levereras materialet till angiven adress och Customkitchen lossar materialet. Vi bär inte in skivorna. Dessa lämnas på anvisad plats där transportbilen stannar, därefter är transporten slutförd.

 • Om leveransen avser unika produkter (d.v.s. produkter som inte ingår i Customkitchen ordinarie sortiment) saknar kunden hävningsrätt om leveransen skulle vara försenad och förseningen beror på orsaker som ligger utanför Customkitchens kontroll.

  Customkitchen förbehåller sig även rätten att senarelägga eventuell bearbetning på egen verkstad med upp till 2 arbetsveckor efter planerad leveransvecka i de fallen:

 • • Customkitchen leveransförutsättningar ändras av dig som kund eller din representant.
 • • Nödvändiga uppgifter och material inte lämnas in 14 arbetsdagar före planerad leveransvecka.
 • • Om förskottsbetalning inte är registrerad har Customkitchen rätt att skjuta upp tillverkningen fram till dess att fullgod betalning registrerats och ny tid i verkstaden kan planeras.

Ungefärliga leveranstider efter mottagen förskottsbetalning:

Stockholm: 2 veckor

Uppsala: 2 veckor

Västmanland: 2 veckor

Södermanland: 2 veckor

Gävleborg: 2-3 veckor

Dalarna: 2-3 veckor

Örebro: 2-3 veckor

Värmland: 2-3 veckor

Östergötland: 2-3 veckor

Jönköping: 2-3 veckor

Västra Götaland: 2-3 veckor

Kalmar: 2-3 veckor

Halland: 2-3 veckor

Blekinge: 2-3 veckor

Kronoberg: 2-3 veckor

Skåne: 2-3 veckor