Montering av bänkskivor

 • 1. Stommarna får inte ha flyttats om, lossats eller på något sätt ha byggt om efter måttagning är gjord.
 • 2. Diskho/hoar måste finnas på plats vid tidpunkten av montering om dessa ska fästas i stenskivan.
 • 3. Monterings platsen och intransportvägen ska vara belyst, stommarna avstädade och förberedd för montering.
 • 4. Transportvägen från bilen till fastigheten ska vara säker och hinderfri för att bära in skivorna.
 • 5. Stommarna ska vara fria från temporära eller gamla skivor.
 • 6. Där stommar inte stödjer skivan ska extra stöd vara monterade.
 • 7. Kakel eller annat material på vägg får inte vara monterat så att det hindrar montage av stenen.
 • 8. I de fall extra bär/lyfthjälp har överenskommits vid skall detta finnas tillgängligt vid utsatt tid för monteringen.
 • Rådgör med oss eller måtteknikern vid frågor om punkterna ovan. Uppnås inte punkterna ovan vid och monteringen inte kan slutföras måste en ny tid för montering bokas in efter att bristerna är åtgärdade. En extra avgift för montering tillkommer enligt offerten.
 • 9. Vi utför inte el- eller VVS-arbeten, fastsättning av lösa delar som t.ex. blandare, diskmaskinsavstängning, kontakter eller fogning mot befintligt kakel, stänkskydd eller vägg.
 • 10. Underlaget som stenskivorna ska monteras på ska vara plana (tolerans +/-1 mm/1 m) och fria från uppstickande kanter. Ojämnheter som behöver shimsas upp lämnar glipor mellan bänkskiva och t.ex. täcksida och lådfront.
 • 11. Monteringskostnaden är beräknad för 2 man om inget annat anges i offerten. I de fall extra bär/lyfthjälp har överenskommits behöver ni ordna det själva eller beställa av oss för 50% tillägg på monteringskostnaden i offerten. OBS! vi kan endast erbjuda extra bärhjälp i Stockholms län.
 • 12. Du som kund ansvarar för att alla de golv som ligger i anslutning till monterings platsen samt intransportväg är tillräckligt täckta/skyddade. Montörerna montörerna bär skyddsskor under hela monteringsprocessen och bär tunga material och verktygslådor. Vi rekommenderar att använda en tunn träfiber- eller masonitskivor.
 • 13. Du som slutkund eller din representant ska finnas på plats för att godkänna material och montage samt området runt arbetsplatsen (väggar, täcksidor osv.) efter skador. Detta måste inspekteras direkt efter montering/leverans och eventuella fel och defekter anmärkas direkt till montörerna samt dokumenteras skriftligen på stenfirmans överlåtelseintyg. Samtliga brister och ifyllda överlåtelseintyg (med notering om bristerna) måste dokumenteras med fotografi som mailas till din kontaktperson hos Customkitchen.
 • Finns ingen närvarande betraktas material och montering som godkänd.

Vi installerar inte skivor som är beställda utan måttagning av oss.