Montering av stenbänkskiva

  • • Monteringsplatsen ska vara belyst, avstädad och förberedd för montering.
  • • Stommarna ska vara fria från temporära eller gamla skivor. Diskbänkar och stommarna ska vara monterade och permanent fastsatta.
  • • Vi utför inte el- eller VVS-arbeten, fastsättning av lösa delar som t.ex. blandare, diskmaskinsavstängning, kontakter eller fogning mot befintligt kakel, stänkskydd eller vägg.
  • • Där stommar inte stöder mot skivan ska reglar vara monterade efter mätteknikerns instruktioner så att de stöder och bär skivan.
  • • Kakel eller annat material på vägg får inte vara monterat så att det hindrar montage av stenen.
  • • Underlaget som stenskivorna ska monteras på ska vara plana och fria från uppstickande kanter. Tolerans +/-2 mm på hela ytan. Vi har en tolerans på upp till 3 mm som vi kan kila upp och ta ansvar för, större höjdskillnad än så ligger på kundens ansvar. Ojämnheter som behöver skimsas upp kan lämna glipor mellan bänkskiva och t.ex. täcksida och lådfront.
  • • Köket måste stå utan att det används minst 6 timmar efter installation så att fogarna (skarvar mellan skivor, vid diskho och häll) hinner torka ordentligt.
  • • Montörerna bär skyddsskor och du som kund ansvarar för att alla de golv som ligger i anslutning till där montage ska göras är skyddade.
  • • Du som slutkund eller din representant ska finnas på plats för att godkänna material och montage. Varorna måste inspekteras direkt efter montering/leverans och eventuella defekter anmärkas direkt till montörerna. Finns ingen närvarande betraktas material och montering som godkänd. Fel och brister ska dokumenteras både skriftligen och med fotografi som mailas till info@customkitchen.se
  • • CustomKitchen ansvarar inte för funktioner i ditt kök eller övriga utrymmen under den tid som vi tillverkar produkter åt dig.

Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda har CustomKitchen rätt att avbryta arbetet. Eventuella merkostnader för återbesök debiteras dig som kund.

Om installation beställs utan uppmätning ansvarar du som kund för att alla mått och marginaler är korrekta och tillräckliga för montering och fogning. Du ska även ha försäkrat dig om att skivorna går att bära in och montera i de angivna måtten. Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda lämnas materialet på enligt oss lämplig plats och montering anses som slutförd.