Montering av bänkskivor

  • 1. I de fall extra hjälp att bära eller lyfta in skivorna har överenskommits vid måttagning skall bärhjälp eller kran finnas tillgängligt vid utsatt tid för monteringen.
  • 2. Monteringsplatsen ska vara belyst, avstädad och förberedd för montering.
  • 3. Stommarna ska vara fria från temporära eller gamla skivor. Diskbänkar och stommarna ska vara monterade och permanent fastsatta.
  • 4. Vi utför inte el- eller VVS-arbeten, fastsättning av lösa delar som t.ex. blandare, diskmaskinsavstängning, kontakter eller fogning mot befintligt kakel, stänkskydd eller vägg.
  • 5. Där stommar inte stöder mot skivan ska stöd vara monterade efter mätteknikerns instruktioner så att de stöder och bär skivan.
  • 6. Kakel eller annat material på vägg får inte vara monterat så att det hindrar montage av stenen.
  • 7. Underlaget som stenskivorna ska monteras på ska vara plana (tolerans +/-5 mm/5m) och fria från uppstickande kanter. Vi har en tolerans på upp till 3 mm som vi kan kila upp och ta ansvar för, större höjdskillnad än så ligger på kundens ansvar. Ojämnheter som behöver skimsas upp kan lämna glipor mellan bänkskiva och t.ex. täcksida och lådfront.
  • 8. Du som kund ansvarar för att alla de golv som ligger i anslutning till där montage ska göras samt intransportväg är tillräckligt täckta/skyddade. Vi rekommenderar att använda en tunn träfiber- eller masonitskivor.
  • 9. Du som slutkund eller din representant ska finnas på plats för att godkänna material och montage. Varorna måste inspekteras direkt efter montering/leverans och eventuella fel och defekter anmärkas direkt till montörerna samt samt dokumenteras både skriftligen och med fotografi som mailas till din kontaktperson hos Customkitchen. Finns ingen närvarande betraktas material och montering som godkänd..
  • 10. Customkitchen ansvarar inte för funktioner i ditt kök eller övriga utrymmen under den tid som vi tillverkar produkter åt dig.

Vi installerar inte skivor som är beställda utan måttagning av oss.

 

Ungefärliga leveranstider:

Stockholm: 2 veckor

Uppsala: 2 veckor

Västmanland: 2 veckor

Södermanland: 2 veckor

Gävleborg: 2-3 veckor

Dalarna: 2-3 veckor

Örebro: 2-3 veckor

Värmland: 2-3 veckor

Östergötland: 2-3 veckor

Jönköping: 2-3 veckor

Västra Götaland: 2-3 veckor

Kalmar: 2-3 veckor

Halland: 2-3 veckor

Blekinge: 2-3 veckor

Kronoberg: 2-3 veckor

Skåne: 2-3 veckor