Information om rotavdrag

När du beställer ett arbete hos CustomKitchen är det monteringskostnad som faller inom Skatteverkets ramar för rotavdrag.

Om du önskar rotavdrag på arbetet ska du som kund skriftligt informera Customkitchen senast vid datum för godkännande av beställningen. Customkitchen ansvarar inte för att rotavdraget godkänns eller eventuella motsättningar mellan dig som kund och myndighet.

Du som kund är betalningsansvarig för din beställning oavsett rotavdraget godkänns eller inte. Du ansvarar även för att det arbete som utförs faller inom ramen för godkännande av rotavdrag.

Om du glömmer att meddela oss i tid, enligt ovan, tillkommer en administrativ avgift för hantering av rotavdrag om 500 kr exkl. moms.

Om du vill begära rotavdrag skickar du följande uppgifter till CustomKitchen i samband med beställning:

Antal sökande och samtligas personnummer.

Huset/bostadens beteckning. Boende i bostadsrätt ska även skicka in föreningens organisationsnummer.

Om CustomKitchen inte får dessa uppgifter kommer rotavdrag inte att utföras på arbetet. För mer utförlig information om rot, se broschyr SKV 322, utgåva 7 på www.skatteverket.se