Information om ROT avdrag

När du beställer ett arbete hos CustomKitchen är det monteringskostnad som faller inom Skatteverkets ramar för ROT-avdrag.

Om du önskar ROT-avdrag på arbetet ska du som kund skriftligt informera Customkitchen senast vid datum för godkännande av beställningen. Customkitchen ansvarar inte för att ROT-avdraget godkänns eller eventuella motsättningar mellan dig som kund och myndighet.

Du som kund är betalningsansvarig för din beställning oavsett ROT-avdraget godkänns eller inte. Du ansvarar även för att det arbete som utförs faller inom ramen för godkännande av ROT-avdrag.

Om du glömmer att meddela oss i tid, enligt ovan, tillkommer en administrativ avgift för hantering av ROT-avdrag om 500 kr exkl. moms.

Om du vill begära ROT-avdrag skickar du följande uppgifter till CustomKitchen i samband med beställning:

Antal sökande och samtligas personnummer.

Huset/bostadens beteckning. Boende i bostadsrätt ska även skicka in föreningens organisationsnummer.

Om CustomKitchen inte får dessa uppgifter kommer ROT-avdrag inte att utföras på arbetet. För mer utförlig information om ROT, se broschyr SKV 322, utgåva 7 på www.skatteverket.se