Infällda fronter

Fram till någon gång under 20-talet var det infällda fronter för hela slanten. I dag, hundra år senare, hittar många hem i just den stilen.

Om du vill ha infällda luckor används 20 cm breda täcksidor som distanslister.  Distanslisterna monteras mellan varje stomme samt över och under bänkskåpen. Distansliterna bör sticka ut 21 mm från stommen för att linjera med lucka/lådfront. Distanslisterna kan beställas direkt i de mått du behöver eller i bitar som du själv sågar till på plats. Vi rekommenderar att du beställer dessa i längre bitar då stommarna annars måste monteras ihop mycket exakt.

Tänk på att även bänkskivan höjs när du monterar en horisontell distanslist ovanpå bänkskåpet.

Monteringsmaterial t.ex. som skruv, regel, tejp eller vinklar ingår inte.

 

 

Monteringssätt:

Distanslisterna är vanligtvis bara 20 cm breda. De syns endast i framkant och behöver därför inte täcka hela stommens sida. Notera att täcksidorna på sidan av köket och under väggskåp ska ha full bredd.

Distanslisterna monteras mellan varje stomme och skruvas fast från insidan av stommen på samma sätt som en täcksida. Tänk på att förborra så att inte materialet spricker när en horisontal (ovanpå bänkskåp) och vertikal (mellan bänkskåp) distanslist skruvas ihop med varandra.

 

Tips:

Beställ obehandlade distanslister och luckor. Genom att sedan spackla alla skarvar och måla dem på plats får du ett platsbyggt utseende.