NOBLE OLYMPOS MIST

Noble Olympos Mist är en varmt ljusgrå kvarts där vita vindlingar bildar ett skummande vågliknande mönster.

Läs mer om kvartskomposit här.

Additional information

Material:
KVARTS
Surface treatment:
BLANK
Thickness:
20 mm, 30 mm
Weight:
20 mm = 54kg/m2, 30 mm = 81kg/m2
Max. measurements:
Durability:
9/10
Profiles: